Rozvrhy sportů

Psychomotorika - bloková výuka

Garant:

Aktuality:

Termíny výuky:

28.5.   13,00 - 15,00 tělocvična F1

31.5.    9,00 - 13,00  tělocvična F1

7. 6.     9,00 - 13,00  tělocvična F1

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Předmět je zaměřen na prožitek z pohybových aktivit. Bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení včetně poznávání sebe sama, svého těla a okolí nám přináší řadu pozitivních chvil v životě. Pomocí jednoduchých cvičení s netradičním náčiním, s netradičními přístupy a s hudebním doprovodem můžeme nacházet cesty k životní rovnováze a k životní filozofii. Psychomotorika rozvíjí všechny  stránky osobnosti a pomáhá při prožívání hlubokých prožitků pramenících z vlastních zdrojů osobnosti. Přináší hodnoty zejména v kontextu současnosti, který je charakterizován krizí v prožívání a v prožitkovosti. Psychomotorika nepředává prožitek, pouze nabízí a ukazuje cestu.

Osnova:

  • Seznámení a kontaktní činnosti
  • Komunikace verbální i neverbální
  • Individuální a skupinové činnosti
  • Netradiční náčiní (jogurtové kelímky, hrkačky, pivní tácky, vršky od PET lahví, padák, deky, šátky a další)
  • Netradiční nářadí (chůdy, káča, vozík na kolečkách, rolovací deska s válcem, šlapátka, šlapáky, rolon)
  • Senzomotorická cvičení, taktilní cvičení
  • Napětí a uvolnění
  • Relaxační techniky
  • Masáže
  • Psychostimulace

 

Literatura:

Blahutková, M. (2007) Psychomotorika. Brno:  Pf MU
Blahutková, M., Dvořáková, Š. & Řehulka, E. (2005). Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido
Blahutková, M., Klenková, J. & Zichová, D. (2007). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Pf MU
Blahutková, M. & Jonášová, D. (2010). Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Pf MU
Blahutková, M., Brůžková, L. & Matějková, E. (2010). Psychologie zdraví. Brno: FSpS MU
Křivohlavý, J. (2001) Psychologie zdraví. Praha: Portál
 
 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno
Katalogové listy