Rozvrhy sportů

Relaxační cvičení

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Anotace

Relaxace znamená způsob uvolnění vnitřního napětí. Jde o záměrné uvolnění, jak v oblasti psychické, tak fyzické. Je přirozeným protipólem reakce na stres. Nejen nedostatek pohybu, ale také špatné stravovací návyky, kouření a stres s nedostatkem odpočinku a času na oblíbené aktivity v nás vyvolává nadměrné napětí. Bude-li tato zátěž na nás působit dlouhodobě, bude to mít s velkou pravděpodobností v budoucnu negativní vliv na naše zdraví. Proto umění relaxovat, schopnost uvolnit se a zbavit se napětí, odpočinout si a nabrat ztracené síly je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak zvládat nadměrnou zátěž organismu. Dovednost relaxovat, uvolnit se, je předpokladem duševní vyrovnanosti. Člověk, který ovládá relaxaci, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví a celkově bývá se svým životem spokojenější. Relaxace je vhodným prostředkem v boji s různými těžkostmi - s bolestí hlavy, úzkostí, chronickou bolestí, hypertenzí apod. Bylo prokázáno, že účinnost relaxačních technik je vyšší než jen samo působení placeba.


Osnova:

 • Způsoby relaxace na bázi svalového uvolnění (práce s tělem) - masáže, akupresura, reflexní terapie, postojové cvičení (ásany)
 • Relaxace na bázi dechových cvičení - koncentrace na volný, přirozený průběh dechu, plný jógový dech
 • Relaxačně koncentrační metody - Jacobsonova progresivní relaxace, Schultzův autogenní trénink, meditace
 • Relaxačně imaginativní metody - tvůrčí představivost S. Gawainové, Silvova metoda ovládání vědomí
 • Technologické postupy na bázi vizuální, resp. sluchové stimulace - biofeedback, subliminální metody
 • Některé další přístupy k relaxaci - relaxace pomoci vůní (aromaterapeutický přístup), relaxace pomocí hudby (muzikoterapeutický přístup)
 • Bleskové relaxační techniky - techniky, při nichž není třeba dlouhého nácviku, dají se zvládnout během pěti minut
 • Uvolnění napětí v těle i mysli
 • Odstranění pocitů únavy a stavů vyčerpanosti
 • Navozování pocitů klidu a duševní vyrovnanosti
 • Zvládání náročných životních situací
 • Ovládání svých emocí a myšlení
 • Zlepšení funkcí vnitřních orgánů a látkové výměny
 • Urychlení regeneračních procesů ve svalech
 • Zklidnění dechu a tepové frekvence
 • Zvyšování odolnosti proti bolesti
 • Zdokonalování paměti
 • Zlepšování schopnosti soustředit se
 • Trénink k uvědomování si sebe samého (schopnost vnímat své tělo i duševní pocity);
 • Pozitivní rozvoj osobnosti člověka
 • Předcházení duševním i tělesným nemocem, případně napomáhání při léčbě různých tělesných i psychických onemocnění.

 

Literatura:
BLAHUTKOVÁ, M. et al. (2005). Pohyb a duševní zdraví. Brno: MU
BLAHUTKOVÁ, M. et al. (2015). Duševní zdraví a pohyb. Brno: CERM
DANZER, G. ((2001). Psychosomatika. Praha: Portál.
KEBZA, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.
KŘIVOHLAVÝ, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
KŘIVOHLAVÝ, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
MÁLKOVÁ, I. (2005). Hubneme s rozumem. Praha: Smart Press s.r.o.
MAREŠ, J. et al. (2003). Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nukleus.
PAYNE, J et al. (2005). Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.
PRAŠKO, J. (2005). Úzkostné poruchy. Praha: Portál.
SERVAN, D – SCHREIBER. (2005). Uzdravení bez léků. Praha: Portál
 

Přednáška

Anotace

Filozofické základy zdravého životního stylu, welness, fitness, well being. Teoretická i praktická východiska pro řešení problematiky harmonické rovnováhy osobnosti ve vztahu k pohybovým aktivitám. Pravidelným cvičením a vlivem pohybových aktivit se změní přístup osobnosti k životu, ke zdraví, ke komunikaci, ke společnosti a lze tak přispívat k naplňování smyslu života každého jedince (sportovce, vrcholového sportovce i nesportovce). Při stresu, konfliktu a velké zátěži hledáme copingové strategie pro řešení obtížných životních situací a zvládání stresů. Teoretické základy pro pochopení našeho jednání a postojů včetně pozitivních přístupů k negativním vlivům.

 

Osnova:

Kvalita života a zdraví
Pohyb a duševní zdraví a jeho úloha v životě člověka
Zdraví 2020 a jeho východiska
Relaxace a její význam v životě
Sofrologie a její využití v životním rytmu
Pozitivní přístupy, pozitivní psychologie, sofrologie
Stres a jeho zvládání. Stres ve sportu, stres při sportu (sportovec, trenér, divák).
Konflikt a jeho zvládání
Agresivita, její význam v životě a prostředky odbourávání agresivity pomocí pohybových aktivit.
Verbální komunikace a pohybové aktivity
Neverbální komunikace a pohybové aktivity
Pohybem proti civilizačním chorobám
Týmování a význam sportu a sportovně pohybových aktivit pro zkvalitnění týmové práce.
Copingové strategie (psychodrama, sociodrama apod.).
Obezita a motivace k pohybu (mládež, dospělá populace).
Psychomotorické chvilky.
Pohybová sebereflexe (psychosomatika, týdenní pohybový režim). 
Hudba a pohyb jako relaxační činitel
Psychomotorika a její využití při relaxačních cvičeních
Psychomotorická terapie

Literatura:

Blahutková, M. et al. Pohyb a duševní zdraví. Brno: MU
Danzer, G. ((2001). Psychosomatika. Praha: Portál.
Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
Málková, I. (2005). Hubneme s rozumem. Praha: Smart Press s.r.o.
Mareš, J. et al. (2003). Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nukleus.
Payne, J et al. (2005). Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.
Praško, J. (2005). Úzkostné poruchy. Praha: Portál.
Servan, D – Schreiber. (2005). Uzdravení bez léků. Praha: Portál.
 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

 

 

Akce

Katalogové listy