Rozvrhy sportů

Týmové dovednosti

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Anotace:

Teoreticko-praktická výuka s náplní praktických metod pro využití týmových dovedností v prostředí firmy nebo sportovního klubu.

Klíčovou determinantou předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi z problematiky teambuildingu a rozšířit tyto poznatky o moderní přístupy z manažerského prostředí, které umožní studentům lépe reagovat na aktuální poptávku po znalostech týmové spolupráce. Díky implementaci aktuálních prostupů a metod lze efektivněji dosahovat vytyčených cílů řešením úkolů prostřednictvím týmové spolupráce.

Na konci tohoto předmětu student bude:

  • znát skupinovou dynamiku a vědět zásady při řešení problémů v týmu v rámci vývoje týmové spolupráce,
  • znát jednoduché přístupy pro řešení krizí v týmu,
  • umět sestavit řešitelský tým dle zásad a zákonitostí personálního managementu,
  • umět odhalit skryté sociální role, které zpomalují práci týmu, a bude schopen pomocí dostupných prostředků přispívat k revitalizaci týmů.

Obsah předmětu:

1. Význam teambuildingu pro týmovou práci
2. Skupinová dynamika a způsoby řešení krizí v jednotlivých fázích
3. Osobní vztahy
4. Osobnost a role
5. Aktivní výuka formou skupinových metod
6. Kdy teambuilding uskutečnit
7. Závazek a smlouva se školitelem
8. Posouzení potřeby, podávání zpětné vazby
9. Realizace lekce teambuildingu, realizace projektu
10. Rychlé začátky pro víceoborové projektové týmy
11. Řešení konfliktů, synchronizace strategií
12. Obnovení důvěry, rychlé intervence
13. Podpora týmu
14. Hodnotící feedback, supervize


Literatura:
BIRCH, P. (2005). Koučování. Brno: CO Booksa.s.
PAYNE, V. (2007). Teambuilding worskshop. Brno: Computer Press.
ŘEZÁČ, J. (1998). Sociální psychologie. Brno, Paido.
ZAHRÁDKOVÁ, I. (2006). Teambuilding. Praha: Portál.

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

 

Katalogové listy