Rozvrhy sportů

Týmové dovednosti

Garant:

Aktuality:

Výuka proběhne v termínech 19. 3. a 9.4. 2020.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Teoreticko-praktická výuka s náplní praktických metod pro využití týmových dovedností v prostředí firmy nebo sportovního klubu
Klíčovou determinantou předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi z problematiky teambuildingu a rozšířit tyto poznatky o moderní přístupy z manažerského prostředí, které umožní studentům lépe reagovat na aktuální poptávku po znalostech týmové spolupráce. Díky implementaci aktuálních prostupů a metod lze efektivněji dosahovat vytyčených cílů řešením úkolů prostřednictvím týmové spolupráce.

Rozsah: výuka (2 bloky po 5 hodinách) 

Na konci tohoto předmětu student bude:
- znát skupinovou dynamiku a používat zásady při řešení problémů v týmu v rámci vývoje týmové spolupráce,
- znát jednoduché přístupy pro řešení krizí v týmu, umět reagovat na komunikační nesrovnalosti
- umět sestavit řešitelský tým dle zásad a zákonitostí personálního managementu,
- umět odhalit skryté sociální role, které zpomalují práci týmu,
- bude schopen pomocí dostupných prostředků přispívat k revitalizaci týmů.

Osnova

1.blok
Teorie: skupina, tým, týmová spolupráce, význam teambuildingu
Praxe: hry pro rozvoj komunikace, osobní vztahy a osobnostní rozvoj
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

Teorie: skupinová dynamika, vztahy v týmu, potřeba a zpětná vazba
Praxe: hry pro rozvoj spolupráce v týmu, schopnost řešit vznikající potřeby v týmu, hry pro rozvoj spolupráce
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

2.blok
Teorie: osobnost a role v týmu, podpora týmu, řešení konfliktů
Praxe: hry pro rozvoj spolupráce, konflikt a jeho řešení, hry pro skupinovou podporu
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

Teorie: synchronizace strategie v týmu, obnovení důvěry, podpora týmu, hodnotící feedback
Praxe: hry pro rozvoj podpory v týmu
Workshop: osobní zkušenosti a zážitky, význam aktivit, směry dalšího rozvoje

 

Literatura
BIRCH, P. (2005). Koučování. Brno: CO Booksa.s.
BLAHUTKOVÁ, M. et al. (2017). Psychomotorika pro tebe. Brno: CERM s. r. o.
HANUŠ, R. (2007). Vybrané kapitoly ke komunikačním dovednostem. Olomouc: Hanex
HRONÍK, F. (2008). Manažerská integrita. Brno: Computer Press.
PAYNE, V. (2007). Teambuilding worskshop. Brno: Computer Press.
ŘEZÁČ, J. (1998). Sociální psychologie. Brno, Paido.
ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B. (2010). Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada
ZAHRÁDKOVÁ, I. (2006). Teambuilding. Praha: Portál.

 

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

 

Akce

Katalogové listy