Rozvrhy sportů

Letní kurzy

Garant:

Aktuality:

Registrace do letních kurzů bude otevřena souběžně se zápisem do letního semestru od 3.2.2020. Kurzy organizuje a zajišťuje VSK VUT, odborným garantem programu je CESA. Členové VSK VUT mají na kurzech zvýhodněnou cenu.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Výsledky učení předmětu:

Studenti se naučí a zdokonalí v pohybových dovednostech z dané oblasti sporu nebo pohybových aktivit, získají zkušenosti a vědomosti, které mohou uplatnit ve vlastních volnočasových aktivitách, rozvinou si schopnost samostatně plánovat a realizovat sportovní a pohybové aktivity ve volném čase
a  získají lepší fyzickou kondici.

Zaměření  kurzů v letním semestru – pěší a VHT turistika, cyklistika, in-line bruslení, vodní turistika, plážový volejbal, windsurfing, pobytový kurz u moře (propozice vyvěšené v aktualitě předmětu upřesňují termín a lokaci, program, cenu, termín informační schůzky, kontakt na vedoucího kurzu).

Obsah předmětu (anotace):     

Vícedenní kurzovní výuka (4 - 10dní) spojená s aktivním a intenzívním pohybovým zatížením ve zvolené pohybové oblasti v průběhu letního semestru a prázdnin. Kurzy jsou organizované formou docházky nebo pobytu na vybraném místě s přespáním. Kurzy jsou 4 – 10 denní. Kurzy jsou sportovní, turistické nebo pobytové. Kurzy jsou tuzemské a zahraniční, probíhají od května do září.

Obsahem kurzu je seznámení se s charakterem pohybové činnosti, BOZP, materiálně technickou základnou a rozvojem a upevněním pohybových schopností a dovedností. Program kurzu je součástí propozic jednotlivých kurzů.

Cíl:

Zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti civilizačním chorobám a stresu, podpora zdravého životního stylu studentů. Letní kurzy jsou aktivity zaměřené jak na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových dovedností, tak i na poznávání přírodního prostředí různým druhé a formou turistiky.

 

 

 

Akce

Katalogové listy