Rozvrhy sportů

Stres management a kvalita života

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út  
st
čt
so
ne
 
FCM - U39

Anotace:

Součástí péče o zdraví člověka je snaha o nastolení harmonické rovnováhy osobnosti ve smyslu bio-psycho-socio-spirituální rovnováhy osobnosti. Moderní životní styl příliš neumožňuje realizovat péči o zdraví ve smyslu dostatečného času pro zdraví, zejména v oblasti frustrační tolerance. Stres je každodenním projevem a součástí života a může mít negativní vliv na zdraví a na kvalitu života. Na základě analýzy osobnosti člověka a jeho postojů lze sestavit program copingových strategií pro kvalitnější život a pro odbourávání stresu. Ke kvalitnímu životu přispívá řada činností, které mohou mít pozitivní vliv na výkon a výkonnost člověka, na komunikaci i na rozvoj osobnosti.

Osnova:  

 • Filozofický základ pojmu péče o zdraví, základní paradigma kvality života
 • Pohyb a péče o zdraví
 • Pohybový aparát a zdraví
 • Zdravý životní styl
 • Programy péče o zdraví v Evropském a domácím prostředí (Zdraví 2020)
 • Stres, negativní emoce, deprese a syndrom vyhoření v manažerském prostředí
 • Duševní zdraví a bio-psycho-socio-spirituální rovnováha osobnosti
 • Výzkumy v oblasti péče o zdraví a duševní hygienu člověka
 • Time management a péče o duševní zdraví
 • Sociální politika a péče o zdraví, týmová spolupráce
 • Podnikatelské prostředí a zdraví, prostředí firmy a firemní politika péče o zdraví  
 • Tvorba programů péče o zdraví s náplní sportovně pohybových aktivit       

 

Výstupy:     

Student umí:

Vysvětlit zásady, metody a postupy péče o zdraví ve smyslu harmonické rovnováhy osobnosti
Respektuje podíl individuálních zvláštností působení stresorů na jednotlivce a dokáže určit míru jejich vlivu
Řídit individuálně i skupinově  péči o zdraví
Realizovat metody pro odbourávání stresů

Student zná:

Zásady profesní etiky ve smyslu péče o zdraví
Umí zhodnotit význam péče o zdraví prostřednictvím copingových strategií pro odbourávání stresu
Metody pro zjišťování úrovně stresu a kvality života a umí je prakticky používat
 

Literatura:

Beňačka, J. et al. (2013). Pohybový aparát a zdraví. Vybrané kapitoly ze sportovní medicíny. Brno: Paido
Blahutková, M., Řehulka, E. & Dvořáková, Š. (2005). Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido
Cleg, B. (2005). Time management. Brno: CP Books, a.s.
Hanuš, R. (2007). Vybrané kapitoly ke komunikačním dovednostem. Olomouc: UP
Hroník, F. (2008). Manažerská integrita.  Brno: MotivPress
Kebza, V. (2010).  Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia
Křivohlavý, J. (2006). Psychologie zdraví. Praha: Portál
Křivohlavý, J. (2013). Jak zvládat depresi. 3. Vyd. Praha: Grada
Křivohlavý, J. (2013).  Jak nevyhořet. Brno: Computer Press
 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno
 

                       

                     

Akce

Katalogové listy