Rozvrhy sportů

Pohyb a duševní zdraví

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Součástí péče o zdraví člověka je snaha o vytvoření takových přístupů, které umožní osobnosti pečovat o svoje zdraví ve smyslu bio-psycho-socio-spirituální rovnováhy osobnosti. Akcelerace životního stylu a současná společnost tuto péči v mnohém člověku neumožňují, proto je zapotřebí teoreticko-praktickými přístupy vytvořit individuální podmínky pro tyto potřeby. Jedná se o zvládání stresu, plánování času, komunikace a schopnost zvyšování frustrační tolerance. Protože ubývá pohybu a člověk má více sedavé činnosti, je důležité připomenou základní filozofickou potřebu potřeby pohybu k životu. Na přednášce analyzujeme jednotlivé problémy zdravého životního stylu se zaměřením na současnost a v praktických ukázkách se naučíme řešit aktuální negativní psychické stavy.

Osnova:

 • Kvalita života a zdraví
 • Pohyb a duševní zdraví a jeho úloha v životě člověka
 • Zdraví 2020 a jeho východiska
 • Relaxace a její význam v životě
 • Sofrologie a její využití v životním rytmu
 • Pozitivní přístupy, pozitivní psychologie, sofrologie
 • Stres a jeho zvládání. Stres ve sportu, stres při sportu (sportovec, trenér, divák).
 • Konflikt a jeho zvládání
 • Agresivita, její význam v životě a prostředky odbourávání agresivity pomocí pohybových aktivit.
 • Verbální komunikace a pohybové aktivity
 • Neverbální komunikace a pohybové aktivity
 • Pohybem proti civilizačním chorobám
 • Copingové strategie (psychodrama, sociodrama apod.).
 • Obezita a motivace k pohybu (mládež, dospělá populace).
 • Pohybová sebereflexe (psychosomatika, týdenní pohybový režim).
 • Hudba a pohyb jako relaxační činitel

Výstupy:

Student umí:

 • Pracovat s programy pro zvládání nerovnováhy osobnosti
 • Vyhledat programy pro péči o duševní zdraví v rámci osnovy Zdraví 2020
 • Poznávat a zvládat jednotlivé složky osobnosti ve vztahu k duševní rovnováze člověka
 • Pracovat se stresem

Student zná:

 • Zásady správné životosprávy ve vztahu k bio-psycho-socio-spirituální rovnováze osobnosti
 • Metodiku práce s duševním zdravím
 • Zásady managementu péče o zdraví


Literatura:
Blahutková, M. et al. Pohyb a duševní zdraví. Brno: MU
Danzer, G. ((2001). Psychosomatika. Praha: Portál.
Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.
Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Praha: Portál.
Málková, I. (2005). Hubneme s rozumem. Praha: Smart Press s.r.o.
Mareš, J. et al. (2003). Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nukleus.
Payne, J et al. (2005). Kvalita života a zdraví. Praha: Triton.
Praško, J. (2005). Úzkostné poruchy. Praha: Portál.
Servan, D – Schreiber. (2005). Uzdravení bez léků. Praha: Portál.

 


TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy