Rozvrhy sportů

Tělesná výchova pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Garant:

Aktuality:9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Praktická výuka

Vybrané pohybové aktivity mohou studentům se speciálními vzdělávacími potřebami umožnit lepší adaptaci na studium na vysoké škole, současně přispívají ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. V rámci jednotlivých tělesných cvičení se dobře rozvíjí komunikace a studenti se lépe orientují v prostředí sportovních zařízení VUT. Vybrané pohybové aktivity jsou specificky zaměřeny na individuální potřeby jednotlivců a odpovídají zásadám správného držení těla, základním pohybovým vzorcům pro různé handicapy a umožňují všem zúčastněným pohyb podle vlastních osobních potřeb a možností. Součástí vybraných pohybových aktivit je teoretické seznámení s nároky aktivity a upřesnění individuálních potřeb pro dobré zvládání pohybové aktivity. Součástí každé lekce jsou kompenzační a relaxační cvičení.

Harmonogram lekcí:

• Základy relaxačního cvičení
• Relaxační cvičení jako copingová strategie pro zvládání stresů a frustrační tolerance
• Základy kompenzačního cvičení
• Kompenzační cvičení pro individuální potřeby jednotlivců
• Základy psychomotoriky
• Psychomotorika s netradičními pomůckami (kolíky na prádlo, deky, jogurtové kelímky, vršky od PET lahví, psychomotorické balanční vozíky)
• Základy plavání
• Individuální plavecké techniky pro osobní potřeby jednotlivců
• Drobné hry
• Netradiční pohybové hry
• Aplikované pohybové hry

Výstupy 

Student umí:

Využívat získané poznatky z pohybových aktivit, které absolvoval pro osobní potřebu
Vysvětlit zásady péče o zdraví formou pohybových aktivit pro individuální specifické potřeby
Řídit program pro vlastní pohybovou aktivitu vedoucí k adaptaci na prostředí i studium

Student zná:

Zásady profesní etiky ve smyslu péče o zdraví ve formě pohybových aktivit
Metodiku relaxačních technik, kompenzačního cvičení a vybraných pohybových aktivit, které vedou k osobnímu rozvoji
Problematiku individuálních specifických potřeb a zásady využívání pohybových aktivit v rámci těchto specifik

Vyučující: 

Mgr. Michela Bátorová, Bc. Kamila Bedáňová, doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 

Literatura:

Bátorová, M. (2015) Plavání studentů se specifickými potřebami. INTEG. Brno: CESA VUT v Brně
Blahutková, M., Jonášová, D. & Ošmera, M. (2015). Duševní zdraví a pohyb Brno: CESA VUT v Brně a Aaktivity
Blahutková, M. (2006). Psychomotorika. Brno: Pf MU
Botková, A. et al. (2015). Příručka pro uchazeče o studium a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. INTEG Brno: CESA VUT v Brně
Klimpera, L. et al. (2015). O ergonomii v akademickém prostředí. INTEG. Brno: CESA VUT v Brně
Pacholík, V., Vlčková, I. & Blahutková, M. (2010). Halliwickova metoda plavání. Brno: FSpS MU
Smrčková, K. et al (2015). Příručka péče o zdraví. INTEG. Brno: CESA VUT v Brně
Trávníková et al. (2014). Vybrané aplikované pohybové aktivity. Brno: FSpS MU.
 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy