Rozvrhy sportů

Fitness aktivity - Ashtanga Yoga I

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Ashtanga yoga je systém 6 sérií plynulých pozic (ásan), které se cvičí v přesně daném pořadí. Za zrodem této jógové školy stojí Sri K. Pattabha Jois a B. K. S. Iyengar - přímí a nejstarší žáci otce moderní jógy – Krisnamacharya.
Tento směr se vyznačuje plynulostí, dynamikou ale i lehkostí provedeného pohybu v souladu s dechem. Jedná se o náročnější a pokročilejší úroveň jógy, která je, stejně jako jóga samotná, vhodná pro všechny věkové kategorie.
Klade důraz na precizní provedení pohybu opřeného správnou dechovou technikou, nejčastěji dechem Ujjayi (Udžájí). Během jógové praxe se zaměřuje na tři základní hlediska – pozici těla (Ásana), energetické zámky (Bandha) a směr pohledu, záměr (Dristhi).
Ne nadarmo se Ashtanga yoga nazývá „vědomou meditací dechem a pohybem“, která má za cíl najít dokonalost v sobě samém, tuto dokonalost přijmout, pochopit a uchopit.

Výuka předmětu Ashtanga yoga je zaměřena na dokonalé protažení a posílení celého těla (na fyzické i psychické úrovni) formou systému ásán v určitém pořadí. Výuka je rozvržena do 12 lekcí, kdy jedna plynule navazuje na druhou. Každá hodina začíná uvolněním těla a mysli a jejich uvedením do stavu vhodného pro cvičení, následuje sekvence Surya Namaskar (Pozdrav Slunce) a poté samotná Primary Series (První série) ashtanga yogy. Během lekce je možné se zaměřit na problémové partie (hrudní a bederní páteř, kyčle atd.), různé dechové techniky (Kapala Bhátí, pranajámy). Na závěr hodiny přichází hluboká relaxace (meditace, pranajáma), popřípadě zpívání manter atd.

Cíl předmětu:

Ashtanga yoga je dynamický systém jógy, který učí praktikanta pozorovat svoje tělo, pochopit a poznat své individuální potřeby a možnosti. Umožňuje práci na svých možnostech, ať psychických či fyzických, posouvá jejich hranice a vede je k dokonalosti, která je v každém z nás.
Ve zkratce slibuje perfektní kultivaci (protažení a posílení) celého těla, obzvláště v hrudní, bederní a kyčelní oblasti, odstraňuje svalové dysbalance a silně detoxikuje.
Na psychické úrovni ashtanga yoga (při správné praxi) otevírá a čistí mysl, třídí myšlenky a nechává průchod emocím, které se někdy bojíme projevit. Odstraňuje nervozitu, stres a napětí jakéhokoli původu.

Výsledky učení předmětu:

Zvládnutí Surya Namaskar (Pozdravu Slunce) A i B a základních ásan (pozic) Ashtanga yoga Primary Series.

Skupinová forma cvičení vhodná pro začátečníky i pokročilé.

Z = (začátečníci) – osvojení základních prvků a zaměření se na správnou techniku cvičení
P = (pokročilý) – osvojení obtížnějších variant základních prvků se správnou technikou cvičení.

Osnova výuky:

1. hodina
Seznámení s BOZP, krátký úvod k józe (stručná historie, základní pojmy a základy filozofie), základní dechové techniky (Ujjayi dech, břišní, hrudní a podkličkový dech),
Surya Namaskar A – důraz na správnou techniku pohybu i dechu.
2. hodina
Seznámení s BOZP, rekapitulace minulé hodiny s praxí, Surya Namaskar A a B – důraz na správnou techniku pohybu i dechu.
3. hodina
Seznámení s BOZP, rekapitulace minulých hodin s praxí, Surya Namaskar A a B, Standing Sequence (Stojná sekvence ásán).
4. hodina
Surya Namaskar A a B, Standing Seqeunce, Finishing Sequence (Závěrečná sekvence ásán).
5. hodina
Surya Namaskar A a B, Primary Series (První série – vlastní ásány – důraz na správnou techniku pohybu i dechu), hluboká relaxace.
6. hodina
Surya Namaskar A a B, Primary Series, hluboká relaxace.
7. hodina
Surya Namaskar A a B, Vinyasa – intenzivní praxe plynulých přechodů mezi ásanami, Finishing Sequence.
8. hodina
Surya Namaskar A a B, Primary Series – se zaměřením na vinyasu, hluboká relaxace.
9. hodina
Surya Namaskar A a B, Standing Sequence, Primary Series, Finishing sequence.
10. hodina
Surya Namaskar A a B, Standing Sequence, Primary Series, Finishing sequence.
11. hodina
Surya Namaskar A a B, Standing Sequence, Primary Series, Finishing sequence.
12. hodina
Program dle domluvy, možnost základů couple yogy.

 


Doporučená literatura:

http://lightonashtangayoga.com/wp-content/uploads/2013/03/jois_book_4.15.pdf

Je to volně dostupný manuál k astanga józe v anglickém jazyce, obsahuje historii a vývoj tohoto směru, návod k základním pozicím a dechovým technikám. Je bohatě vyplněn ilustracemi ásan a autentickými fotografiemi.


Lektor: Roman Daniel

 

Akce

Katalogové listy