Rozvrhy sportů

Fitness aktivity - Ashtanga Yoga I

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
po  
út
st
čt
so
ne
 
FCM - zrcadlový sál

Anotace:

Ashtanga yoga je systém 6 sérií plynulých pozic (ásan), které se cvičí v přesně daném pořadí. Za zrodem této jógové školy stojí Sri K. Pattabha Jois přímý a nejstarší žák otce moderní jógy – Krisnamacharya.

Tento směr se vyznačuje plynulostí a dynamikou provedeného pohybu v souladu s dechem. Jedná se o náročnější a pokročilejší úroveň jógy. Klade důraz na precizní provedení pohybu opřeného správnou dechovou technikou, nejčastěji dechem Ujjayi (Udžájí). Během jógové praxe se zaměřuje na tři základní hlediska – pozici těla (Ásana), energetické zámky (Bandhy) a směr pohledu (Dristhi).

Ne nadarmo se Ashtanga yoga nazývá „vědomou meditací dechem a pohybem“, která má za cíl najít dokonalost v sobě samém a zregenerovat celé tělo na všech jeho úrovních.

Výuka předmětu Ashtanga yoga je zaměřena na první sérii ashtanga jógy, její správnou praxi a pochopení významu a benefitů této jógové školy pro praktikanta – regenerace a hloubková detoxikace, posílení a protažení těla jako celku, tedy těla fyzického i duchovního. První série ashtanga jógy nese název Yoga Chikitsa, což se dá přeložit jako „jógová terapie“, neboť očišťuje a vyrovnává tělo (technika dechu Ujjayi a aktivace bandh) a připravuje jej na vyšší úrovně sebepoznání v dalších sériích. Výuka je koncipována tak, že hodina plynule navazuje na hodinu předchozí a nutí praktikanta k vlastní praxi. V následující lekci se pokračuje v praxi z předchozí lekce s přidáním dalších ásan, dokud nebude představena celá první série. Každá lekce začíná uvolněním těla a mysli, poté následuje Surya Namaskar (Pozdrav slunci) a konečně ásany samotné první série ashtanga yogy. Součástí výuky je i teoretický základ o vývoji této jógové školy, základy práce s pránou (životodárnou energií) a filozofie jógy obecně.

 

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Ashtanga yoga je seznámit praktikanta s první sérii ashtanga jógy, se základní filozofií jógy a prací s energií. Praktikant se orientuje v první sérii ashtanga jógy, zná každou ásanu a její správné provedení, směr pohledu v ní (drishti) a její fyziologické a energetické účinky. Praktikant zvládá dechovou techniku Ujjayi a dokáže pracovat s energetickými zámky – bandhami pro zesílení energetických účinků ásan. Praktikant je schopen i samostatné praxe a je si plně vědom možných rizik při nedodržování správné praxe.

Výsledky učení předmětu:

Zvládnutí Surya Namaskar (Pozdravu Slunce) A i B a základních ásan (pozic) Ashtanga yoga Primary Series.

Skupinová forma cvičení vhodná pro začátečníky i pokročilé.

Z = (začátečníci) – osvojení základních prvků a zaměření se na správnou techniku cvičení
P = (pokročilý) – osvojení obtížnějších variant základních prvků se správnou technikou cvičení.

Osnova výuky:

1. hodina

Seznámení s BOZP a organizací výuky, krátký úvod k ashtanga józe (stručná historie, základní pojmy), dechová technika Ujjayi a teorie energetických zámků. Surya Namaskar A.

2. hodina

BOZP, rekapitulace minulé hodiny s praxí, Surya Namaskar A a B – důraz na správnou techniku pohybu i dechu.

3. hodina

BOZP, Surya Namaskar A, B, Standing Sequence I, Finishing Sequence I

4. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Seqeunce II, Finishing Sequence II

5. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Sequence, Finishing Sequence

6. hodina

Surya Namaskar A,B; Vinyasa

7. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Sequence, Primary Series I, Finishing Sequence

8. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Sequence, Primary Series II, Finishing Sequence

9. hodina

Surya Namaskar A,B; Standinf Sequence, Primary Series III, Finishing Sequence

10. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Sequence, Primary Series, Finishing sequence.

11. hodina

Surya Namaskar A,B; Standing Sequence, Primary Series, Finishing sequence.

12. hodina

Program dle dohody.

 


Doporučená literatura:

Practice sheet k první sérii ashtanga yogy, vytvořil Jaro Pávek.

obr. 1

obr. 2

 

 

http://lightonashtangayoga.com/wp-content/uploads/2013/03/jois_book_4.15.pdf

Je to volně dostupný manuál k astanga józe v anglickém jazyce, obsahuje historii a vývoj tohoto směru, návod k základním pozicím a dechovým technikám. Je bohatě vyplněn ilustracemi ásan a autentickými fotografiemi.


Lektor:  Bc. Lánc Kryštof, krystofxlanc@gmail.com

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno http://www.cesa.vutbr.cz/kurzy/1863-sportovni-kurz-u-more

Akce

Katalogové listy