Rozvrhy sportů

Fitness aktivity - Akrobatická jóga

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Akrobatická jóga vznikla spojením jógy, akrobacie a thajské masáže. Výuka předmětu je zaměřena na rozvíjení pohybových zdatností, práci s vlastním těžištěm, rozvoj síly a flexibility zábavným způsobem. Zároveň má za účel vytváření lepší spolupráce, komunikace a budování důvěry v skupině a mezi partnery akrobatické jógy.

Cíl:

Akrobatická jóga je kreativní aktivita, která obohacuje pohybovou funkčnost těla, umožňuje rozvoj flexibility a sily. Podílí se na rozvíjení komunikace a důvěry mezi lidmi i na zdravém překonávaní strachu.
Má široké možnosti provedení od terapeutického, oddychového a uvolňujícího až po náročnější prvky akrobacie. Umožňuje využít tvůrčí potenciál při tvorbě vlastních sekvencí ze základných pozic.

Výsledky učení předmětu:

Zvládnutí základních pozic akrobatická jógy, plynulé přechody do pozic, základy léčebného létání a thajské masáže.


Výuka je rozložena do 12 praktických lekcí. Kurz se bude věnovat základným pozicím partnerské jógy, třem rolám (flyer, baser, spotter), správnému držení a umístění chodidel, léčebnému létaní i akrobatickému cvičení.

Skupinová forma cvičení vhodná pro začátečníky i pokročilé
Z = (začátečníci) osvojení základních prvků a zaměření se na správnou techniku cvičení
P = (pokročilí) osvojení obtížnějších variant základních prvků se správnou technikou cvičení

Osnova výuky:

  • seznámení s BOZP
  • správné držení a uložení chodidel
  • tři role ve cvičení akrobatické jógy
  • základní pozice partnerské jógy
  • uvolňující a zahřívací sekvence ásan
  • základy thajské masáže a terapeutického létání
  • základy akrobatického cvičení
  • nástupy a sestupy ze základních pozic
  • přechody z pozice do poziceLektor: Bc. Frodrová Veronika, Ing. Poloch Radim

 


TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno - http://www.cesa.vutbr.cz/kurzy/1863-sportovni-kurz-u-more

 

Akce

Katalogové listy