Rozvrhy sportů

Zimní kurzy

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Studenti se naučí a zdokonalí v pohybových dovednostech z dané oblasti sportu nebo pohybových aktivit. Získají zkušenosti pohybu a pobytu ve volné přírodě a horském terénu, získají praktické informace o subjektivním a objektivním nebezpečí v terénu, získají lepší fyzickou kondici a zkušenosti z pohybu v náročném zimním prostředí.

Zaměření kurzů v zimním semestru – zimní turistika, lyžařské a snowboardingové kurzy pobytové, výukové i licenční, kurzy běžeckého lyžování (propozice vyvěšené v aktualitě předmětu upřesňují termín a lokaci, program, cenu, termín informační schůzky, kontakt na vedoucího kurzu).

Kurzy organizuje a zajišťuje Vysokoškolský sportovní klub VSK. Odbornou činnost garantuje CESA.

Obsah předmětu:

Náplní kurzů je vícedenní kurzovní výuka (3 - 7 dní) spojená s aktivním a intenzivním pohybovým zatížením v zimním terénu. Obsahem kurzů je seznámení se s charakterem pohybové činnosti v zimní přírodě, BOZP, materiálně technickou základnou a rozvojem a upevněním pohybových schopností a dovedností potřebných pro danou pohybovou aktivitu.

Zimní kurzy probíhají obvykle v termínu listopad – duben.

Cíl:

Zlepšení pohybových dovedností a fyzické úrovně – ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti civilizačním chorobám a stresu, podpora zdravého životního stylu studentů. Kurzy jsou zaměřeny na získání fyzické kondice a různých specifických pohybových dovedností, tak i na poznávání přírodního prostředí z pohledu geografického, kulturního, sociálního i ekonomického.

U licenčních kurzů (sjezdové lyžování a snowboarding) je možné získání příslušné kvalifikace (praktická a teoretická činnost, závěrečné zkoušky). Plná znění obsahu vzdělávacích kurzů jsou vyvěšeny vždy v sekci Celoživotní vzdělávání (CŽV).


aktualizace 13.1.2017, Brno

 

Akce

Katalogové listy