Rozvrhy sportů

Fitness aktivity - Ashtanga Yoga II

Garant:

Aktuality:

Skupinová forma cvičení vhodná pro pokročilé – absolventy Ashtanga yogy I ze zimního semestru.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Ashtanga yoga je systém 6 sérií plynulých pozic (ásan), které se cvičí v přesně daném pořadí. Za zrodem této jógové školy stojí  Sri K. Pattabha Jois a B. K. S. Iyengar - přímí a nejstarší žáci otce moderní jógy – Krisnamacharya.
Tento směr se vyznačuje plynulostí, dynamikou ale i lehkostí provedeného pohybu v souladu s dechem. Jedná se o náročnější a pokročilejší úroveň jógy, která je, stejně jako jóga samotná, vhodná pro všechny věkové kategorie.
Klade důraz na precizní provedení pohybu opřeného správnou dechovou technikou, nejčastěji dechem Ujjayi (Udžájí). Během jógové praxe se zaměřuje na tři základní hlediska – pozici těla (Ásana), energetické zámky (Bandha) a směr pohledu, záměr (Dristhi).
Ne nadarmo se Ashtanga yoga nazývá „vědomou meditací dechem a pohybem“, která má za cíl najít dokonalost v sobě samém, tuto dokonalost přijmout, pochopit a uchopit.
 

Výsledky učení předmětu:

Zvládnutí Surya Namaskar (Pozdravu Slunce) A i B a základních ásan (pozic) Ashtanga yoga Primary Series se zaměřením na vinyasu, základy teorie čaker a životní energie (prány).

Obsah předmětu (anotace): letní semestr

Výuka předmětu Ashtanga yoga II je zaměřena na dokonalé protažení a posílení celého těla (na fyzické i psychické úrovni) formou systému ásán v určitém pořadí. Výuka je rozvržena do 12 lekcí, kdy jedna plynule navazuje na druhou. Každá hodina začíná uvolněním těla a mysli a jejich uvedením do stavu vhodného pro cvičení, následuje sekvence Surya Namaskar (Pozdrav Slunce) a poté samotná Primary Series (První série) ashtanga yogy. Během lekce je možné se zaměřit na problémové partie (hrudní a bederní páteř, kyčle atd.), různé dechové techniky (Kapala Bhátí, pranajámy). Na závěr hodiny přichází hluboká relaxace (meditace, pranajáma), popřípadě zpívání manter atd.

 

Skupinová forma cvičení vhodná pro pokročilé – absolventy Ashtanga yogy I

P = (pokročilý) – osvojení obtížnějších variant základních prvků se správnou technikou cvičení.

 

Osnova výuky:

 1. Seznámení s BOZP, rekapitulace základních technik a filozofie ashtanga jógy - prohloubení dechových technik, teorie čaker a životní energie (prána), Surya Namaskar A a B – práce s představou a pohledem, vinyasa.
 2. Rekapitulace BOZP, rekapitulace minulé hodiny s praxí: Surya Namaskar A a B – důraz na správnou techniku pohybu (vinyasa), dechu, pohledu a představy, praxe vinyasy, čakrová meditace.
 3. Rekapitulace BOZP, Surya Namaskar A a B, Standing Sequence, Finishing Seqeuence.
 4. Surya Namaskar A a B, Primary series se zaměřením na vinyasu , čakrová meditace.
 5. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series (vinyasa), meditace.
 6. Surya Namaskar A a B, Primary series (vinyasa), Finishing sequence. meditace.
 7. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series, Finishing sequence.
 8. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series, Finishing sequence.
 9. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series, Finishing sequence.
 10. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series, Finishing sequence.
 11. Surya Namaskar A a B, Standing sequence, Primary Series, Finishing sequence.
 12. Program dle domluvy.

 

Cíl předmětu: 

Ashtanga Yoga II si pokládá za cíl prohloubení dovedností ashtangové jógové praxe získaných v předmětu Ashtanga Yoga I. Absolvent Ashtanga Yogy II již porozuměl spojení mezi tělem a myslí a je schopen samostatně a plnohodnotně zvládnout techniku pohybu, dechu i pohledu během praktikování ásan v pevně daném pořadí, které už bezpečně zná. Poznal již možnosti svého těla, které se snaží vědomě rozšířit. Chápe účel jednotlivých pozic, zaměřuje se na cílové partie a energetická centra. Absolvent rozumí základům teorie čaker a životní energie a dokáže tyto vědomosti aplikovat nejen ve své praxi, ale i běžném životě.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zmeškané výuky:

Pravidelná účast na hodinách formou prezenční listiny. Povoleny 2 neomluvené absence. Ostatní lze nahradit v jiných hodinách garantované Dr. Muchovou.

 

Doporučená literatura:

 

http://lightonashtangayoga.com/wp-content/uploads/2013/03/jois_book_4.15.pdf

Je to volně dostupný manuál k ashtanga józe v anglickém jazyce, obsahuje historii a vývoj tohoto směru, návod k základním pozicím a dechovým technikám. Je bohatě vyplněn ilustracemi ásan a autentickými fotografiemi.

 

 

Vyučující:   Bc. Romain Daniel

Akce

Katalogové listy