Rozvrhy sportů

Kodiční trénink - bloková výuka

Garant:

Aktuality:

Bloková výuka pro studenty VUT ve zkouškovém období LS 2018

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Bloková výuka pro studenty VUT pro zkouškové období LS 2018

Místo: Sportovní areál VUT, atletický stadión a okolí
Termín: květen - červen, každé úterý  16 – 17 hod, od 10.5. do 12.6.2018
Délka cvičení: 60 min
Frekvence: 1 x týdně


Cíl výuky:

Pomocí koncentrované výuky v kurzu obsahující 6 cvičebních jednotek ukázat možnosti jednoduchého rozvoje kondičních dovedností, který je vhodný pro běžnou populaci 

Úkoly:

Koncentrovanou formou výuky zvýšit zájem o osobní kondici, pravidelnou systematickou kondiční aktivitu v průběhu celého roku. Ukázat, vysvětlit, popsat základní pravidla rozvoje jednotlivých pohybových dovedností, které souvisí s dostatečnou úrovní kondice. Naučit základní soubor cvičení, které jsou vhodné pro individuální i kolektivní trénink kondice.

Prostředky:

Pohybové činnosti, které jsou kombinovány a propojeny ve cvičební jednotce, jsou komplexně zaměřeny nebo cíleny na rozvoj vybrané pohybové dovednosti (vytrvalost, síla, obratnost). Chůze, běh, skoky, poskoky, odporová cvičení s vlastním tělem s jednoduchým náčiním pro jednotlivce dvojice i více cvičenců, koordinační cvičení jednotlivců, dvojic, skupin, koordinační cvičení s rozvojem síly, vytrvalost, rychlosti, stability.
Drobné hry, soutěže.

Osnovy výuky:

Rozvoj dovedností vedoucí ke zvýšení a udržení kondice, seznámení se základními i rozšiřujícími cvičeními pro rozvoj vytrvalosti, silové vytrvalosti i koordinace kompenzující důsledky sedavého zaměstnání je tvoří 3 na sebe navazující bloky.

  • První blok: BOZP, výukový plán, doplňkový program; podmínky pro udělení zápočtu; seznámení se základními cvičeními a metodami rozvoje a udržení kondice;
  • Druhý blok: praktická cvičení rozvíjející kondici;
  • Třetí blok: kombinace cvičení různého zaměření.

 

 

 

 

Akce

Katalogové listy