Rozvrhy sportů

Bojová umění - bloková výuka

Garant:

Aktuality:

Výuka bude probíhat ve zkouškovém období LS od 16.5. do 20.6.2018 formou dvouhodinových bloků.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Předmět výuky BU má pomoci všem, kteří se dostanou do krizových situací, které ohrožují jejich zdraví i život.

Zvládnutí základních vybraných technik v BU přispívá k získání sebevědomí při zvládání krizových situací, které mohou nastat v každodenním životě. Smyslem a cílem zvládnutí obranných technik při řešení krizových situací není stát se agresorem, nýbrž ochránit sebe, svůj život, svoje zdraví, popřípadě život a zdraví ostatních.

Cíl předmětu

Rozšíření získaných dovedností v oblasti BU se zaměřením na zdokonalování postojů a pohybů v postojích, úderových a kopových technik, zdokonalení pádových technik a technik bloků a krytů. Zvládnutí a zdokonalení těchto technik bude použito při obranách proti různým druhům napadení.

Obsah předmětu

  1.        Postoje - čelní, boční
  2.        Pohyby v postojích - kombinace postojů, úhybů ve všech směrech
  3.        Údery - přímé, obloukové a jejich kombinace
  4.        Kopy -  přímé, obloukové a jejich kombinace
  5.        Bloky a kryty - horní pásmo, střední pásmo, dolní pásmo, kombinace krytů
  6.        Pády - vpřed s převratem, vzad s převratem, stranou
  7.        Kombinace obranných technik při různých druzích napadení
  8.        Ukázky obrany proti zbraním
  9.        Ukázky různých stylů BU

 

Termíny výuky:

16. 23. 30.5., 6. 13. 20.6.2018

 

Čas výuky:

Každá středa od 16.00 hod do 18.00 hod

 

Vyučující:

PaedDr. Slezáček Milan, Ing. Mgr. Pašek Miloslav, určení externisté

 

Akce

Katalogové listy