Rozvrhy sportů

Kanoistika - bloková výuka

Garant:

Aktuality:

Bloková výuka v průběhu zkouškového období. Od května, termín bude upřesněn přihlášeným studentům.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Realizace ve zvoleném sportovním odvětví, vytvoření kladného vztahu k pohybové aktivitě, relaxace, uvolnění a kompenzace jednostranného sedavého zatížení. Současně si studenti udržují a zdokonalují svoji tělesnou i psychickou kondici. Absolvent předmětu získá dovednosti v ovládání kánoe a kajaku na hladké a mírně proudící vodě a osvojí si zásady bezpečnosti na vodě, výstroj a výzbroj na vodě, organizaci splouvání řek.

Prerekvizity

Student je plavec (zvládá uplavat nejméně 200m).Nevyžadují se žádné praktické dovednosti na kajaku či kánoi. Předmět je určen jak začátečníkům, kteří si chtějí vyzkoušet něco nového, ale i zkušenějším vodákům.

Doporučené volitelné složky programu:

Semestrální výuka v podzimním a jarním semestru na loděnici v Jundrově..
Sportovní kurzy (kurz raftingu a kajakářská škola v Praze, kurz Slovenské řeky ,
jednodenní vodácké výjezdy na řeky Svitavu, Orlici, Dyji, jízda na mořských
kajacích).
Sportovní reprezentace školy na otevřených přeborech ve vodním slalomu a tradičním Přeboru brněnských VŠ v eskymáckých obratech a v soutěžích SPVŠ (AM ČR, ČAH).
Sportovní akce dle aktuální nabídky www.cesa.vutbr.cz/kalendar
Získané teoretické znalosti i praktické dovednosti si studenti mohou prověřit nepovinnou účastí na jednodenních výjezdech na řeky.           

Obsah předmětu (anotace):

Výuka probíhá na tekoucí vodě (řeka Svratka) na loděnici VUT Brno.

Celkový počet: 6 lekcí a doba trvání 1 lekce je 90 minut.

Cíl:

Kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, ovlivnění tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti, upevnění zdraví, prohloubení vědomostí a zkušeností z oblasti tělesné kultury.

Absolvent si v průběhu výuky osvojí a bude znát:

• zásady bezpečnosti jízdy na kánoi a kajaku
• správně aplikovat výzbroj a výstroj určenou pro jízdu na kajaku a kánoi
• rozlišit techniku přímého záběru, zpětného záběru, přitažení a závěsu na kánoi
  i na kajaku
• ovládat základy jízdy na kánoi ( 1 hod. stojatá a mírně proudící voda)
• ovládat základy jízdy na kajaku (5 hod. stojatá a mírně proudící voda)
• praktický výcvik v jízdě na kajaku mezi slalomovými brankami
 

Osnovy výuky:

 • Úvod do studia předmětu (BOZP, zápočtové požadavky, obsah výuky, literatura).
 • Bezpečnost pohybu ve vodním terénu.
 • Teorie techniky jízdy na kánoi na hladké a mírně proudící vodě.
 • Praktický výcvik dovedností jízdy na kánoi na hladké vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi.
 • Praktický výcvik dovedností na mírně proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi.
 • Teorie techniky jízdy na kajaku na hladké a mírně proudící vodě.
 • Praktický výcvik dovedností na hladké vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kajaku.
 • Praktický výcvik dovedností na mírně proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kajaku, pálavě a raftu
 • Nepovinné víkendové jednodenní výjezdy na řeky. Výjezdy jsou závislé na vypouštění    přehrad a také zájmu studentů. Poplatek za výjezd na řeky si student hradí sám. 
 • Výuka na mořském kajaku na přehradě. (od 250,- Kč / osobu). Výjezd je závislý na zájmu studentů a není povinný. Poplatek si student hradí sám.
 • Výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi, na kajaku a na raftu.

 

 

 

Doporučená literatura:

http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/vyuka.php (CS)
PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí n. Labem: Albis, 2006. s.104. ISBN 80 – 86 971 -147. (CS)
BÍLÝ, M.; KRAČMAR, B.; NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Praha: Grada publishing, 2001. s. 132. ISBN 80-247-9050-5. (CS)
HUBAČÍKOVÁ, Věra. Hydrologie skripta MZLU. ediční středisko MZLU, 2002. ISBN 80-7157-638-. (CS)
KORVAS, P.; NOVÁKOVÁ, S. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 149 s. ISBN 978-80-210-4361-9. (CS)   

Kanoistika VUT -  Mgr. Nováková, https://www.facebook.com/groups/439677916169603/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce

Katalogové listy