Rozvrhy sportů

Tanec - Taneční v teniskách

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20
po
út
st
čt Valla
so
ne
 
FCM - zrcadlový sál

Anotace:

Kurz tvoří neformálnívýuka párových společenských tanců na obtížnostní úrovni základních tanečních.

Seznámení se základními tanečními prvky a následná vazba do krokových a pohybových sekvencí v páru. Zvládnutí jednoduchých choreografiích pod vedením instruktora. Možnost konzultace jak vyučovat párové lekce.

CÍL

Kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání, rozvoj a zlepšení pohybových schopností a tanečních dovedností, rozvoj koordinačních schopností, rozvoj senzorického vnímání a tím zvládnutí choreografie daného stylu, dovednosti vázané na rytmus hudby.

VÝSLEDKY UČENÍ PŘEDMĚTU

Realizace studenta ve zvoleném sportu, vytvoření kladného vztahu k pohybové aktivitě, rozšířené taneční vzdělání, seznámení se s tancem v páru.

PREREKVIZITY

Znalosti a dovednosti na středoškolské úrovni předmětu tělesná výchova. Z organizačních důvodů je lepší mít stálého tanečního partnera od začátku kurzu. S sebou sportovně-taneční obuv a oděv. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ SPOLEČENSKÉ OBUVI S PODPATKY (není akceptována ani obuv s chrániči).

PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A VÝUKOVÉ METODY

Skupinová výuka. Praktické osvojování spojené s doplňujícím teoretickým výkladem.

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ

Zápočet – aktivní účast ve výuce. Povoleny 2 neomluvené absence.  

OSNOVA VÝUKY:

 1. BOZP, výukový plán, podmínky pro udělení zápočtu; úvodní informace do lekce
 2. Blues, Polka
 3. Waltz
 4. Valčík
 5. Tango
 6. Slowfox
 7. Quickstep
 8. Jive
 9. Rumba
 10. ChaCha
 11. Samba
 12. OPAKOVÁNÍ

VYMEZENÍ KONTROLOVANÉ VÝUKY A ZPŮSOB JEJÍHO PROVÁDĚNÍ A FORMY NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ VÝUKY

Pravidelná účast na lekcích formou prezenční listiny. Povoleny 2 neomluvené neúčasti . Nahrazení možné po domluvě v ostatních lekcích garanta předmětu / lektora kurzu.

Tančí se ve sportovní obuvi, která je šetrná pro povrchy.

Další možnost náhrady v blokové výuce, na kurzech a sportovních akcích CESA ( Den sportu, Vánoční hry...).

 

DOPORUČENÁ LITERATURA

(1) ŠIMBEROVÁ, Dagmar - SKOTÁKOVÁ, Alena - SVOBODOVÁ, Lenka - HEDBÁVNÝ, Petr. Teorie tance [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009 [cit. 2015-12-14]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X. (CS)

(2) Latin Dance Study Guide Martin Blais (CS)

3) NELSON, Arnold G a Jouko KOKKONEN. Strečink na anatomických základech. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. Sport extra. ISBN 978-80-247-2784-4. (CS)

 

 

VYUČUJÍCÍ / LEKTOR - Ing. Martïn Valla

Akce

Katalogové listy