Rozvrhy sportů

Sport pro zaměstnance

Garant:

7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po VČA
VČA
út VČA VČA
st VČA VČA VČA
VČA
VČA
čt
VČA VČA
VČA
VČA
so
ne
 
FCM - indoorcycling
 
FCM H.E.A.T. program (chodecké.tren.)
 
SAPPV - Rekondiční centrum - tělocvična
 
FCM - zrcadlový sál
 
FCM - Indoorrowing U31
 
FCM Posilovna
 
FCM TRX

Anotace:

SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT 2019 - 2020

CESA nabízí zaměstnancům možnost využití sportovních areálů VUT ve volné kapacitě nad rámec výuky volitelného předmětu tělesná výchova v řízených (pod odborným vedením lektora) i neřízených (vlastní aktivity bez odborného vedení) pohybových aktivitách

 

Organizační zajištění a podmínky pro využití nabízené služby:

 • Registrace na začátku každého semestru

  • Řízené aktivity u vedoucího cvičení emailem

  • Individuální aktivity badminton, tenis nebo kolektivní sporty v aktuální nabídce on line (lze také využít dlouhodobou objednávku – celý akademický rok) na http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

 • běžecká příprava na atletických drahách nebo in line trénink na chodnících/asfaltové ploše u tenisových kurtů je možný celoročně po celou dobu provozu areálu kromě termínů velkých sportovních akcí nebo z důvodů technické odstávky nebo nepříznivých klimatických podmínek (vždy uvedeno v aktualitách);

 • vstup do areálů a na sportoviště přes recepce – evidence cvičenců po předložení zaměstnaneckého průkazu; respektování Provozních řádů sportovních areálů.

 

ŘÍZENÉ AKTIVITY – odborné vedení (zpravidla v semestru)

Nabídka aktivit je zveřejněna na http://www.cesa.vutbr.cz/sport/216-sport-pro-zamestnance

 • omezený počet míst je dán kapacitou sportoviště a počtem sportovního vybavení; nutná individuální registrace před každým semestrem nebo on line;

 • také možnost rezervace sportovní aktivity pro celou skupinu (TRX – 12 míst, relaxační cvičení – 20 míst, kondiční trénink – 20 míst, veslařské trenažéry – 10 míst; aj.);

 • tělesné složení a výživová doporučení nebo vyšetření aktuálního stavu pohybového aparátu;

  1x měření na přístroji InBody s návrhem doporučení na změny stravovacího a nebo 1x vyšetření aktuálního stavu pohybového aparátu (telefonická domluva nebo přes on line systém).

 

AKTIVITY BEZ ODBORNÉHO VEDENÍ (celoročně)

Běh pro zdraví, in line bruslení – sportovní areál Pod Palackého vrchem, Technická 14

Volný vstup celoročně v době provozu bez předcházející registrace.

PO – PÁ                   7.00 – 21.00        v době provozu atletického stadionu (celoročně mimo tréninky atletů 14.00 – 18.00 a závody)

NE                          13.00 – 20.00     vždy v době provozu atletického stadionu

 

Bouldering – Boulder centrum Kolejní 2

Volný vstup celoročně v době provozu bez předcházející registrace.

PO – ČT               17.00 – 20.30                     POZOR: kapacita stěny je 15 osob

NE                       16.00 – 20.00    

 

Badminton (dvouhra, čtyřhra) – tělocvična F1, Technická 14 nebo tělocvičny Purkyňova 93

Nabídka hracích časů F1 PO – PÁ v době 7.00 – 20.00 mimo výuku; v NE v době 13.00 – 20.00:

 

Nabídka hracích časů PURKYŇOVA PO – ČT v době 7.00 – 22.00 a v PÁ 15.00 – 20.00 mimo výuku a nájmy sportovních klubů:

 

Nohejbal/basketbal/volejbal – volná kapacita víceúčelového hřiště, Technická 14

Sezónní nabídka hracích časů PO – PÁ v době 7.00 – 20.00 mimo výuku; v NE v době 13.00 – 20.00

 

Tenis (dvouhra, čtyřhra) – venkovní kurty, Technická 14

Nabídka hracích časů PO – PÁ v době 7.00 – 20.00; v NE v době 13.00 – 20.00

Brno, 13.9.2019                                                                                               Zpracovala: Lepková

 

Katalogové listy