Rozvrhy sportů

Kondiční posilování

Garant:

Aktuality:

Upozornění: od 9.3.2020 každé pondělí v rámci VČA nově otevřeny hodiny kondičního posilování 10 - 11 - 12 hod (možnost on-line rezervace). 

7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
po VČA VČA KP KP KP KP KP VČA VČA VČA
út KP kruhový trénink KP KP KP KP KP KP VČA VČA VČA
st VČA KP kruhový trénink KP KP KP KP KP KP KP VČA VČA VČA
čt kruhový trénink KP KP KP KP KP KP KP VČA VČA VČA
VČA KP KP KP KP VČA VČA VČA
so
ne VČA VČA VČA VČA
 
FCM Posilovna

Anotace:

Výuka kondičního posilování je zaměřena na podporu a rozvoj zdraví společně pro muže a ženy. Napomáhá jejich pohybové gramotnosti odhalováním a úpravou špatných pohybových stereotypů, správným držením těla, poznáváním funkcí lidského těla a tvorbou zásobníku cviků. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích sviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu i po cvičení.

Studenti i zaměstnanci cvičí samostatně podle individuálních plánů.

Nová posilovna obsahuje zónu s moderními posilovacími stroji, cardiozónu (crosstrenažéry, stacionární kola), zónu pro cvičení s vlastním tělem a zónu pro cvičení s volným závažím.

KP = Individuální cvičení pod vedením učitelů a instruktorů CESA s možností konzultace základního zásobníku cviků a správné techniky.

KRUHOVÝ TRÉNINK

=

Nevhodné pro začátečníky.

Procvičení širokého spektra svalových partií. Výměna stanovišť po stanovených časových intervalech.

Není možné individuální cvičení.

VČA

=

volnočasové aktivity pro studenty a veřejnost (registrace na recepci sportoviště, platba dle aktuálního ceníku).

Nutné vybavení s sebou :

  • ručník (jako podložku při cvičení),
  • pevná cvičební obuv (ne nazouváky ani sandále),
  • čisté sportovní oblečení.

 

Důležitá upozornění:

Vstup do posilovny v rozpětí maximálně 5 minut před začátkem hodiny!

V posilovně je zakázáno využívat mp3 přehrávačů, sluchátek a pod.

Při nerespektování výše uvedeného nebude cvičení umožněno!

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy