Rozvrhy sportů

Plavání

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plavání:    semestr / 1 zápis    290,- Kč  je třeba uhradit do 11.2.2017. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 10.2.2018, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

 

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
po MP,P,K (Satrapová) výběr VUT
výběr VUT M,P,K
volné a kondiční plavání (Satrapová) volné a kondiční plavání (Satrapová)
út volné plavání (Nováková) neplavci, MP (Janoska, Sukup)
MP,P,K (Kadlček) MP,P,K (Kadlček)
výběr VUT volné plavání (Rychnovská)
výběr VUT (Nováková)
neplavci, MP (Sukup)
st MP,P,K (Hollanderová) MP,P,K (Hájek)
volné a kondiční plavání volné plavání
čt MP,P,K (Kadlček,Dragounová) výběr VUT
volné a kondiční plavání MP,P,K (Kadlček, Dragounová)
so
ne
 
Bazén TJ Kometa Brno (Lužánky)
 
Bazén TJ Tesla (Lesná)

Anotace:

Předmět je realizován ve výukových hodinách pod odborným vedením zaměřených na výuku a nácvik plaveckých dovedností s následným zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků v plavecké technice. Pro pokročilejší plavce je výuka zaměřena na kondiční a výkonnostní trénink.

Studenti se ve výuce seznámí se všemi plaveckými způsoby (znak, kraul, prsa i motýlek) spolu s prvky vodní záchrany a podle úrovně svých schopností mají možnost své dovednosti zdokonalit a prohloubit.

Je možné využít volné a kondiční plavání ve večerních hodinách, ve kterém studenti plavou podle svého či trenérem předloženého tréninkového plánu. Trenér studentům individuálně radí do techniky.

Obsah předmětu:

  • výuku základních plaveckých dovedností,
  • výuka všech plaveckých stylů podle úrovně schopností studentů,
  • zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků,
  • kondiční a výkonnostní trénink (včetně plavecké reprezentace),
  • volné plavání

Plaveme i ve zkouškovém období pondělí až čtvrtek 19,00 - 20,00 hod dle aktuálního rozvrhu na zkouškové období.

Je možné navštěvovat zdravotní a rehabilitační plavání s fyzioterapeutem na bazénu Družstevní v Řečkovicích, kde není voda čištěna chlórem tudíž je vhodná i pro alergiky (není rozvrhováno). 

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V).

Studenti jsou rozděleni do kategorií dle plaveckých dovedností na:

N

 

Z

 

 

MP

 

Neplavci - na konci výuky studenti zvládnou základní plavecké dovednosti a jeden plavecký způsob

Začátečníci - určeno pro slabší plavce, kteří umí jen jeden plavecký způsob s chybami, dělá jim problém výdech do vody a splývání. Výuka bude zaměřena na základní plavecké dovednosti a na výuku znaku a kraulu a základy prsařské techniky. Výuka probíhá na bazénu TJ Lesná.

Mírně pokročilí – určeno pro plavce, kteří umí základní plavecké dovednosti (výdech do vody, ležet na vodě, splývání aj.), dobře jeden plavecký způsob a zvládají další plavecký způsob s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalení techniky všech čtyř plaveckých způsobů (Z,K,P,M). Výuka probíhá na bazénu za Lužánkami a pro slabší MP na bazénu TJ Lesná.

P

 

K

 

Pokročilí – určeno pro středně pokročilé plavce, kteří umí plavat dvěma plaveckými způsoby velmi dobře a další dva způsoby s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalování plavecké techniky a rozvoj kondice (bazén Lužánky).

Kondiční – určeno pro pokročilé plavce s dobrou plaveckou technikou všech čtyř plaveckých způsobů. Výuka je zaměřena na budování kondice a zdokonalení plavecké techniky (bazén Lužánky).

Výkonnostní

 

V této kategorii plavou velmi pokročilí plavci, kteří zvládnou všechny plavecké způsoby a uplavou minimálně 600m za 12 min (bazén Lužánky).

V

 

Výběr - trénink reprezentačního výběru plavců – současní i bývalí závodní plavci, kondiční a výkonnostní plavci. Tréninky i nábor probíhá úterý a čtvrtek 20-21 na bazénu Za Lužánkami po předchozí domluvě emailem: batorova@cesa.vutbr.cz.

Volné a kondiční plavání

  

Zdravotní plavání

 

Ve volném a kondičním plavání studenti plavou dle vlastního či vyučujícím předloženého tréninku. Vyučující radí studentům do jejich plavecké techniky, čímž dochází k zlepšení výkonnosti a omezení přetěžování segmentů těla (krční a bederní páteř, kolena aj.) z důvodů chyb v technice plavání.

 

Ve zdravotním a rehabilitačním plavání probíhá rehabilitační a výukové plavání s fyzioterapeutem s ohledem na individuální zdravotní omezení studentů na bazénu Družstevní Řečkovice, kde není voda chlórovaná a tedy je vhodná i pro alergiky, astmatiky a studenty s atopickými ekzémy apod.

AF, AQ

 

Aqua-fitness na základě získání základních plaveckých dovedností navazuje prvky kondičního cvičení ve vodě s následnými cvičeními Aqua–aerobiku.

VČA

  Volnočasové aktivity pro studenty jiné VŠ a veřejnost (Platba na místě dle ceníku CESA). Zájemci mohou volně plavat pod vedením  trenéra nebo absolvovat výuku všech plaveckých způsobů.

 

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, Semestrální ukončení plavání aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

  

 

 

 

Akce

Katalogové listy