Rozvrhy sportů

Plavání

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plavání:    semestr / 1 zápis    280,- Kč  je třeba uhradit do 24.9.2017. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 23.9.2017, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich ekonomické oddělení rektorátu VUT v Brně vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Výuka začíná v týdnu od 25.9.2017

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Předmět je realizován ve výukových hodinách pod odborným vedením zaměřených na výuku a nácvik plaveckých dovedností s následným zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků v plavecké technice. Pro pokročilejší plavce je výuka zaměřena na kondiční a výkonnostní trénink.

Je možné využít volné a kondiční plavání, ve kterém studenti plavou podlé svého či trenérem předloženého tréninkového plánu. Trenér studentům individuálně radí do techniky.

Informace a rozvrhy dalších forem vodních aktivit jako je potápění, aqua–aerobik, podvodní rugby, vodní záchrana a vodní záchranný sport najdete samostatně na http://www.cesa.vutbr.cz/sport 

Studenti se seznámí se všemi plaveckými způsoby (znak, kraul, prsa i motýlek) spolu s prvky vodní záchrany a podle úrovně svých schopností mají možnost své dovednosti zdokonalit a prohloubit.

Plaveme i ve zkouškovém období pondělí až čtvrtek 19,00 - 20,00 hod dle aktuálního rozvrhu na zkouškové období.

Je možné navštěvovat zdravotní a rehabilitační plavání s fyzioterapeutem na bazénu Družstevní v Řečkovicích, kde není voda čištěna chlórem tudíž je vhodná i pro alergiky. 

 

Obsah předmětu:

  • výuku základních plaveckých dovedností,
  • výuka všech plaveckých stylů podle úrovně schopností studentů,
  • zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků,
  • kondiční a výkonnostní trénink (včetně plavecké reprezentace),
  • volné plavání

Studenti jsou rozděleni do kategorií dle plaveckých dovedností na:

N

 

Z

 

 

MP

 

Neplavci - na konci výuky studenti zvládnou základní plavecké dovednosti a jeden plavecký způsob

Začátečníci - určeno pro slabší plavce, kteří umí jen jeden plavecký způsob s chybami, dělá jim problém výdech do vody a splývání. Výuka bude zaměřena na základní plavecké dovednosti a na výuku znaku a kraulu a základy prsařské techniky. Výuka probíhá na bazénu TJ Lesná.

Mírně pokročilí – určeno pro plavce, kteří umí základní plavecké dovednosti (výdech do vody, ležet na vodě, splývání aj.), dobře jeden plavecký způsob a zvládají další plavecký způsob s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalení techniky všech čtyř plaveckých způsobů (Z,K,P,M). Výuka probíhá na bazénu za Lužánkami a pro slabší MP na bazénu TJ Lesná.

P

 

K

 

Pokročilí – určeno pro středně pokročilé plavce, kteří umí plavat dvěma plaveckými způsoby velmi dobře a další dva způsoby s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalování plavecké techniky a rozvoj kondice (bazén Lužánky).

Kondiční – určeno pro pokročilé plavce s dobrou plaveckou technikou všech čtyř plaveckých způsobů. Výuka je zaměřena na budování kondice a zdokonalení plavecké techniky (bazén Lužánky).

Výkonnostní

 

V této kategorii plavou velmi pokročilí plavci, kteří zvládnou všechny plavecké způsoby a uplavou minimálně 600m za 12 min (bazén Lužánky).

V

 

Výběr - trénink reprezentačního výběru plavců – současní i bývalí závodní plavci, kondiční a výkonnostní plavci. Tréninky i nábor probíhá úterý a čtvrtek 20-21 na bazénu Za Lužánkami po předchozí domluvě emailem: batorova@cesa.vutbr.cz.

Totální plavání 

 

Vodní záchrana

 

 

Zdravotní plavání

 

Do výuky plavání jsou zařazovány prvky z metodiky totálního plavání, kde se učí plavat metodou úplného ponoření a výuka je zaměřena na cit pro vodu. Důraz je kladen na příjemné pocity z plavání a na co nejmenší výdej energie při co možná nejlepším výkonu.

 

Výuka vodní záchrany a sebezáchrany s možností ukončení certifikace - více v kartě předmětu vodní záchrany (bazén TJ Lesná).

 

Ve zdravotním a rehabilitačním plavání probíhá rehabilitační a výukové plavání s fyzioterapeutem s ohledem na individuální zdravotní omezení studentů na bazénu Družstevní Řečkovice, kde není voda chlórovaná a tedy je vhodná i pro alergiky, astmatiky a studenty s atopickými ekzémy apod.

AF, AQ

 

Aqua-fitness na základě získání základních plaveckých dovedností navazuje prvky kondičního cvičení ve vodě s následnými cvičeními Aqua–aerobiku.

VČA

  Volnočasové aktivity pro studenty jiné VŠ a veřejnost (Platba na místě dle ceníku CESA).

    

Ve zkouškovém období mají studenti možnost volného plavání s odborným vedením dle aktuálního rozvrhu ve zkouškovém období.

 

 

Akce

Katalogové listy