Rozvrhy sportů

Plavání

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plavání:    semestr / 1 zápis    280,- Kč  je třeba uhradit do 11.02.2017. 

Pokud si studenti sami v IS neodregistrují v semestrální výuce přihlášený sport do 11.02.2017, i když nebudou výuku navštěvovat, bude po nich Ekonomické oddělení rektorátu vymáhat neuhrazenou pohledávku ve výši poplatku. Zrušení sportu v průběhu semestru je možné jen ze zdravotních důvodů na základě písemné žádosti a lékařské zprávy.

Výuka začíná v týdnu od 13.2.2017

 

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
po MP,P,K výuka od 13.2. (Janovský,Vymazal,Hájek P,K od 13.2.
volné a kondiční plavání, výuka od 13.2.2017 výběr VUT od 13.2.
volné a kondiční plavání, výuka od 13.2.2017
MP,P,K výuka od 13.2. (Janovský)
út MP,P výuka od 14.2. (Nov H., Skopa, Rychn) neplavci,Z,MP výuka od 14.2. (Sukup)
P,K,V výuka od 14.2. (Kadlček)
VČA
V výuka od 14.2. (Kučera,Nováková)
MP, výuka od 14.2.2017
neplavci,Z,MP výuka od 14.2. (Sukup)
st zdravotní a rehabilitační, výuka od 15.2. MP,P výuka od 5.10. (Hollanderová) MP,P výuka od 15.2. (Hájek)
volné a kondiční plavání, výuka od 15.2. volné a kondiční plavání, výuka od 15.2.
čt volné a kondiční plavání, výuka od 16.2. V, výuka od 16.2.
MP,P,K výuka od 16.2. (Kadlček) K,P, výuka od 16.2.
VČA
MP, výuka od 16.2.
so
ne
 
Bazén TJ Kometa Brno (Lužánky)
 
Bazén TJ Tesla (Lesná)
 
Bazén Řečkovice

Anotace:

Předmět je realizován ve výukových hodinách pod odborným vedením zaměřených na výuku a nácvik plaveckých dovedností s následným zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků v plavecké technice. Pro pokročilejší plavce je výuka zaměřena na kondiční a výkonnostní trénink.

Je možné využít volné a kondiční plavání, ve kterém studenti plavou podlé svého či trenérem předloženého tréninkového plánu. Trenér studentům individuálně radí do techniky.

Informace a rozvrhy dalších forem vodních aktivit jako je potápění, aqua–aerobik, podvodní rugby, vodní záchrana a vodní záchranný sport najdete samostatně na http://www.cesa.vutbr.cz/sport 

Studenti se seznámí se všemi plaveckými způsoby (znak, kraul, prsa i motýlek) spolu s prvky vodní záchrany a podle úrovně svých schopností mají možnost své dovednosti zdokonalit a prohloubit.

Plaveme i ve zkouškovém období pondělí až čtvrtek 19,00 - 20,00 hod dle aktuálního rozvrhu na zkouškové období.

Je možné navštěvovat zdravotní a rehabilitační plavání s fyzioterapeutem na bazénu Družstevní v Řečkovicích, kde není voda čištěna chlórem tudíž je vhodná i pro alergiky. 

 

Obsah předmětu:

  • výuku základních plaveckých dovedností,
  • výuka všech plaveckých stylů podle úrovně schopností studentů,
  • zdokonalování plavecké techniky a odstraňování nedostatků,
  • kondiční a výkonnostní trénink (včetně plavecké reprezentace),
  • volné plavání

Studenti jsou rozděleni do kategorií dle plaveckých dovedností na:

N

 

Z

 

 

MP

 

Neplavci - na konci výuky studenti zvládnou základní plavecké dovednosti a jeden plavecký způsob

Začátečníci - určeno pro slabší plavce, kteří umí jen jeden plavecký způsob s chybami, dělá jim problém výdech do vody a splývání. Výuka bude zaměřena na základní plavecké dovednosti a na výuku znaku a kraulu a základy prsařské techniky. Výuka probíhá na bazénu TJ Lesná.

Mírně pokročilí – určeno pro plavce, kteří umí základní plavecké dovednosti (výdech do vody, ležet na vodě, splývání aj.), dobře jeden plavecký způsob a zvládají další plavecký způsob s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalení techniky všech čtyř plaveckých způsobů (Z,K,P,M). Výuka probíhá na bazénu za Lužánkami a pro slabší MP na bazénu TJ Lesná.

P

 

K

 

Pokročilí – určeno pro středně pokročilé plavce, kteří umí plavat dvěma plaveckými způsoby velmi dobře a další dva způsoby s chybami. Výuka bude zaměřena na zdokonalování plavecké techniky a rozvoj kondice (bazén Lužánky).

Kondiční – určeno pro pokročilé plavce s dobrou plaveckou technikou všech čtyř plaveckých způsobů. Výuka je zaměřena na budování kondice a zdokonalení plavecké techniky (bazén Lužánky).

Výkonnostní

 

V této kategorii plavou velmi pokročilí plavci, kteří zvládnou všechny plavecké způsoby a uplavou minimálně 600m za 12 min (bazén Lužánky).

V

 

Výběr - trénink reprezentačního výběru plavců – současní i bývalí závodní plavci, kondiční a výkonnostní plavci. Tréninky i nábor probíhá úterý a čtvrtek 20-21 na bazénu Za Lužánkami po předchozí domluvě emailem: batorova@cesa.vutbr.cz.

Totální plavání 

 

Vodní záchrana

 

 

Zdravotní plavání

 

Do výuky plavání jsou zařazovány prvky z metodiky totálního plavání, kde se učí plavat metodou úplného ponoření a výuka je zaměřena na cit pro vodu. Důraz je kladen na příjemné pocity z plavání a na co nejmenší výdej energie při co možná nejlepším výkonu.

 

Výuka vodní záchrany a sebezáchrany s možností ukončení certifikace - více v kartě předmětu vodní záchrany (bazén TJ Lesná).

 

Ve zdravotním a rehabilitačním plavání probíhá rehabilitační a výukové plavání s fyzioterapeutem s ohledem na individuální zdravotní omezení studentů na bazénu Družstevní Řečkovice, kde není voda chlórovaná a tedy je vhodná i pro alergiky, astmatiky a studenty s atopickými ekzémy apod.

AF, AQ

 

Aqua-fitness na základě získání základních plaveckých dovedností navazuje prvky kondičního cvičení ve vodě s následnými cvičeními Aqua–aerobiku.

VČA

  Volnočasové aktivity pro studenty jiné VŠ a veřejnost (Platba na místě dle ceníku CESA).

    

Ve zkouškovém období mají studenti možnost volného plavání s odborným vedením dle aktuálního rozvrhu ve zkouškovém období.

 

 

Akce

Katalogové listy