Rozvrhy sportů

Plážový volejbal

Garant:

Aktuality:

Hodiny tělesné výchovy, probíhající na pronajímaných sportovištích (bazény, ledová plocha, Sokol Brno I.) jsou zpoplatněny - studenti si přispívají na nájem sportoviště.

Platba těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby.

Příspěvek za plážový volejbal: semestr / 1 zápis 450,- Kč je třeba uhradit do 27.9.2019 za I. kolo zápisu (do 4.10. za II. kolo zápisu). 

Registrace zapsaných a neuhrazených hodin budou v souladu s termíny uvedenými v Časové struktuře akademického roku CESA zrušeny.

Upozornění: výuka bude zahájena v týdnu od 7.10.2019.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st P,V (od 9.10.) P,V (od 9.10.)
čt
so
ne
 
BV Kounicova

Anotace:

Herní hodiny v kryté hale na stadionu Sokolu Brno I. Hodiny určené pro pokročilé hráče. Výuka základních herních dovedností, herní cvičení, hra pod vedením trenéra.

Hodiny nejsou určeny pro začátečníky, nutná znalost základních herních dovedností: vrchní podání, odbití obouruč spodem i vrchem (bagr,prsty), základní znalost herní taktiky (blokař, polař, postavení v poli, pohyb v poli, zabíhání, vykrývání blokaře atd.)

Na semestrální výuku navazuje týdenní intenzivní kurz plážového volejbalu ve Slavkově u Brna.

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských přeborů musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) nebo ve speciálně zaměřených hodinách s náborem na začátku semestru (V).

     
P = určeno pro pokročilé volejbalisty - znalost herních činností jednotlivce, základních útočných a obranných herních kombinací, znalost taktiky a pravidel
V = určeno pro reprezentaci VUT
     

TURNAJE A AKCE - Vánoční hry, Den sportu, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

KURZY - nadstavbová aktivita ve spolupráci s VSK VUT Brno

Akce

Katalogové listy