Rozvrhy sportů

Zdravotní tělesná výchova

Garant:

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st
čt
so
ne

Anotace:

Skupinová forma cvičení, která je založena na správném nácviku provedení jednotlivých pohybových prvků. Důraz je kladen na správné dýchání, optimální zapojování jednotlivých svalů, počtu opakování jednotlivých cviků v daném pořadí, precizním, kontrolovaným způsobem.

Cvičení bez pomůcek – cvičení zaměřené na ochabující svalstvo a naopak protažení svalů s tendencí ke zkracování. Cvičení s vlastní vahou. Cvičení je doplněno dalšími cvičebními pomůckami – overbaly, posilovací gumy.

Z

 =

(začátečníci) výuka je zaměřena především na nácvik správného dýchání, nácvik správného držení těla, aktivace svalů středu těla v jednotlivých pozicích (nácvik základních poloh na zádech, na břiše, ve vzporu, ve stoji). Práce s vlastním tělem nejprve bez pomůcek, po zvládnutí s balančními pomůckami.

P = (pokročilí) výuka je zaměřena na nácvik obtížnějších prvků v jednotlivých pozicích, komplexní cviky s důrazem na správné zapojování svalů, správné držení těla s vybranými pomůckami (gymball, bossu, theraband, balanční čočky) apod. 

 

Cíl:

Kompenzace jednostranného sedavého zaměstnání. Zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně. Pravidelným cvičením jsou vytvořeny základy pro správné držení těla.

Obsah výuky:

  • seznámení s BOZP, s výukovým plánem, s kritérii hodnocení předmětu; úvodní cvičební lekce;
  • seznámení se základními principy zdravotního cvičení
  • nácvik správného dýchání
  • nácvik aktivace pánevního dna a břišních svalů v souladu s dechovou vlnou
  • protahování svalů s tendencí ke zkracování
  • posilování oslabujících se svalových skupin
  • pohyblivost a funkční zdatnost páteře
  • procvičování dosud zvládnutého
  • opakování dosud zvládnutého; zápočet

 

Doporučená nebo povinná literatura:

Blahušová,E. (2005). Pilates. Praha: Olympia.
Čermák, J., Chválová, O., & Botlíková, V. (1992). Záda už mě nebolí. Praha: Svojtka a Vašut.
Čihák, R. (2001). Anatomie. Praha. Grada Publishing.
Janda, V. (2004). Svalové funkční testy. Praha: Grada.

Akce

Katalogové listy