Časová struktura akademického roku

ČASOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÉHO ROKU 2018/19 

 

FAKULTATIVNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) - SPORT NA VUT                                  

volitelný předmět tělesná výchova, zimní a letní kurzy, bloková výuka, dlouhodobé soutěže, sportovní reprezentace, volnočasové aktivity

 

ZIMNÍ SEMESTR 2018 - 2019

Zveřejnění rozvrhu na ZS                                                      3.9.2018

Elektronický zápis do TV - I. kolo                                           13. – 19.9.2018

Platby převodem za vybrané sporty - I. kolo                         13. – 19.9.2018

Elektronický zápis do TV - II. kolo uvolněná místa                 26. – 27.9.2018

Platby převodem za vybrané sporty zapsané ve II. kole       26. – 27.9.2018

Výuka tělesné výchovy v ZS                                                   17.9. – 7.12.2018

Registrace do univerzitních lig – MK, FLOR, VOL, BAD             dle pokynů v propozicích

Náborové tréninky do sportovních výběrů                              24. - 27.9.2018 (prezenčně)

Registrace do Ankety SPORTOVEC ROKU 2018                       13.9. – 31.10.2018

Registrace do volnočasových aktivit (VČA)                             od 17.9.2018

Zápis do U3V - registrace sportů                                            17.9.2018

Registrace a zápis zimní kurzy přes VSK                                 17.9. - 31.10.2018

Uzávěrka FOTOSOUTĚŽE Sport na VUT                                   31.10.2018

Vyhlášení ankety SPORTOVEC ROKU a FOTOSOUTĚŽE            13.12.2018

Vánoční hry                                                                             10. – 13.12.2018 

Udělování zápočtů z TV za ZS                                                 10. – 14.12.2018

Sport ve zkouškovém (ZO I)                                                   10. – 21.12.2018 a 7.1. – 1.2.2019

 

 

 

Brno, 1.9.2018   

                                         

Mgr. Václav Kotrbáček                     RNDr. Hana Lepková

vedoucí sekce fakultativní TV          ředitelka CESA VUT v Brně

 

Drobné změny v programu vyhrazeny - zveřejnění formou aktualit na www.cesa.vutbr.cz