Časová struktura akademického roku

LETNÍ SEMESTR 2018/19

FAKULTATIVNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) a SPORT NA VUT                                 

volitelný předmět tělesná výchova – semestrální a bloková výuka, dlouhodobé soutěže, reprezentační výběry školy; volnočasové aktivity – zkouškové období, prázdniny; letní kurzy; akce; kurzy celoživotního vzdělávání

Upozornění :

Vždy v době otevření elektronického zápisu může student provádět zrušení své registrace TV  z důvodů časová kolize.

Po uzavření 2. kola zápisu lze zrušit volitelný předmět tělesná výchova jen ze zdravotních důvodů na základě předložené žádosti s lékařským potvrzením.

Registrace placených sportů v případě opožděné platby, tj. po termínu, budou z IS zrušeny v souladu s tímto časovým plánem:

 

Zveřejnění rozvrhu na LS                                                                 21.1.2019

ERASMUS Welcome Week                                                            28. – 31.1.2019

Elektronický zápis do TV – I. kolo                                                  31.1. - 6.2.2019

Platby převodem za vybrané sporty zapsané v I. kole                      31.1. - 6.2.2019

Zrušení nezaplacených registrací v IS z I. kola (CESA)                  12.2.2019

Elektronický zápis do TV – II. kolo (uvolněná místa)                     13. – 14.2. 2019

Platby převodem za vybrané sporty zapsané ve II. kole                   13. – 14.2.2019

Zrušení nezaplacených registrací v IS ze II. kola (CESA)               20.2.2019

Výuka tělesné výchovy v LS                                                           4.2. – 26.4.2019

Žádosti o vratky (placená výuka)                                                     do 3.3.2019

Registrace a zápis do volnočasových aktivit (VČA)                        od 31.1.2019

Registrace a zápis na letní kurzy VSK                                             31.1. – 19.3.2019

Náborové tréninky výběrů VUT                                                       11.2. – 14.2.2019 (prezenčně a dle pokynů v propozicích)

Zahájení druhé části univerzitních lig (viz propozice)                      od 4.2.2019

Udělování zápočtů z TV za LS                                                        29.4. – 3.5.2019

 

 

Akce, sport ve zkouškovém a o prázdninách

Sport ve zkouškovém (ZO II)                                                          6.5. – 9.6.2019

Den sportu VUT                                                                               15.5.2019

ČAH BRNO 2019                                                                            23. – 28.6. 2019

Prázdninový sport                                                                             1.7. – 13.9.2019

 

 

 

Brno, 2.1.2019

 

Mgr. Václav Kotrbáček, v.r.                                                 RNDr. Hana Lepková v.r.

vedoucí sekce fakultativní TV CESA VUT                         ředitelka CESA VUT