Součástí celoživotního vzdělávání je nabídka nadstavbových kurzů s akreditací MŠMT a základních školení s licencí nebo diplomem.

KURZY s akreditací MŠMT č.j.:068/2017-50 - A, R ze dne 21.9.2017:

ŠKOLENÍ – základní stupně: