Reprezentace a vysokoškolský sport

Vysoké učení technické v Brně je zapojeno do systému sportovních přeborů vysokých škol (SPVŠ). Sportovní soutěže pro vysokoškoláky vyhlašuje Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS).

Studenti VUT v Brně, sportující na výkonnostní nebo vrcholové úrovni, mají právo reprezentovat svoji vysokou školu v národních a mezinárodních akademických soutěžích. Každoročně jsou pořádána Akademická mistrovství České republiky (AM ČR) v téměř 50 sportech a sportovních aktivitách, České akademické hry (ČAH), akademická mistrovství evropských univerzit (EUSA), Akademická mistrovství světa (AMS) a Světové univerziády (letní a zimní).

Vysokoškolský ústav CESA vytváří studentům – sportovcům podmínky pro trénink a pro účast na akademických sportovních soutěžích v ČR i zahraničí.

CESA má zájem vytvářet kvalitní sportovní reprezentaci, jak v kolektivních, tak v individuálních sportech. Pro vybudování silných sportovních družstev v jednotlivých sportovních specializacích je potřebná registrace sportovců výkonnostních a vrcholových sportovců a navázání kontaktu s garanty příslušných sportů.

Garantem sportovní reprezentace na VUT v Brně je Centrum sportovních aktivit. Za sportovní reprezentaci zodpovídá ředitelka CESA VUT v Brně RNDr. Hana Lepková.

Administraci a práci se studenty sportovci zabezpečuje  Mgr. Linda Brídlová (zastupuje Mgr. Terezu Kozlovou).