Sportovní reprezentace

Reprezentovat VUT v Brně na akademických soutěžích (SPVŠ) mohou jen studenti řádného studia (bakalářské, magisterské a doktorské studium). Do akademických oblastních soutěží, na AM a ČAH musí studenty přihlásit mateřská vysoká škola. Za VUT tuto činnost zabezpečuje CESA.

CESA také potvrzuje vyslání studentů sportovců na mezinárodní soutěže.

Studenti sportovci se musí zaregistrovat a také kontaktovat garanta svého sportu. Kartotéka sportovců a její každoroční aktualizace je důležitá pro rychlou komunikaci se sportovci a pro práci se sportovními výběry.

Jaké výhody mají studenti reprezentující VUT v Brně v akademických soutěžích?

  • Finanční příspěvek účastníkům akademických soutěží na dopravu, ubytování a startovné;
  • Mimořádné jednorázové sportovní stipendium pro medailisty národních a mezinárodních akademických soutěží, kteří se zúčastní ankety Sportovec roku;
  • Permanentka SPORTOVNÍ REPREZENTACE pro účastníky ankety Sportovec roku (s účastí na slavnostním vyhlášení), na základě které mohou sportovci celoročně využívat bezplatně vybrané služby CESA nebo placené služby absolvovat se slevou (až 50 %).

 

Registrace sportovců

Registrace sportovců probíhá celoročně.

  • Jsi studentem řádného studia na VUT v Brně?
  • Chceš reprezentovat VUT v Brně na akademických soutěžích?

Pokud jsi odpověděl/a dvakrát ano, kontaktuj garanta příslušného sportu.

Registrace slouží k vytvoření kartotéky sportovců, k sestavování sportovní reprezentace VUT v Brně na akademických soutěžích (AM, ČAH aj.) a k administraci mimořádných sportovních stipendií.

Registrovaní sportovci budou příslušným garantem sportu informováni o termínech jednotlivých soutěží a tréninků v uvedeném sportu na uvedené emailové adrese.

Garanti sportů

Garanti sportů zabezpečují kontakt se sportovními komisemi ČAUS, se zástupci Brněnského vysokoškolského sportu (BVS) a s vedením CESA. Zodpovídají také za výběr a přípravu reprezentantů VUT v Brně na akademické soutěže.

Nenašel/a jsi svůj sport v seznamu garantů? Kontaktuj  Mgr. Lindu Brídlovou (zastupuje Mgr. Terezu Kozlovou).

Tréninky výběrů

Smyslem náborových tréninků je vybrat kvalitní sportovce pro reprezentační výběry VUT v Brně, zabezpečit jejich průběžnou a kvalitní přípravu a úspěšnou reprezentaci univerzity.

Výběr a prezenční zápis do vybraných sportovních specializací probíhá vždy v prvních dvou výukových týdnech příslušného semestru u garantů sportů.

 

Informace pro studenty, kteří mají vystavenou permanentku za účast v anketě Sportovec roku či reprezentanti vybraného sportu:

Permanentka je nepřenosná a vždy je potřeba předložit ISIC nebo průkaz studenta, tzn., že je zakázáno ji půjčovat nebo si na permanentku vodit jiné osoby!!!