Studijní programy

Od akademického roku 2016 – 2017 se CESA VUT v Brně nepodílí na zajišťování oborové výuky v rámci studijních programů na žádné z fakult VUT v Brně.