Pokyny pro platby a poplatky

Podle Směrnice rektora č.39/2017 ze dne 1.5.2017 mají studenti nárok v rámci svého studia v každém semestru na 2 elektronické zápisy tj. 2,0 hodiny tělesné výchovy týdně ve sportovních zařízeních školy zdarma. 

  • Hodiny tělesné výchovy, které probíhají na pronajímaných sportovištích (bazény – Lesná, Řečkovice, Lužánky; ledová plocha – Haly mládeže; Sokol Brno 1, aj.), jsou ale zpoplatněny – studenti si přispívají na nájem sportoviště. PLATBA těchto sportů probíhá převodem na účet viz. Pokyny pro platby! Uvedený postup je nutno dodržet!
  • Registrace zapsané(ných) a neuhrazené(ných) hodin budou v souladu s termíny uvedenými v Časové struktuře akademického roku CESA zrušeny.
  • Semestrální nabídku sportů rozšiřují bloková výuka a kurzy. Všechny potřebné informace včetně pokynů pro platby jsou zveřejněny http://www.cesa.vutbr.cz/studium.

 

Semestrální výuka - vybrané pohybové aktivity s příplatkem studenta: PLAVÁNÍ, POTÁPĚNÍ, VODNÍ ZÁCHRANA, HOKEJ a BRUSLENÍ, ŠERM, GYMNASTIKA, PLÁŽOVÝ VOLEJBAL, VESLOVÁNÍ NA VODĚ 

 

POKYNY PRO PLATBY PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY ČÍSLO: 117 224 243 / 0300

  • Platba je možná pouze z účtu vedeného u peněžního ústavu v ČR, popřípadě lze vložit peníze na účet přímo v pobočce banky (ČSOB), je podporována platba kartou.
  • Nelze platit u České pošty pomocí složenky, dochází často k chybám při skenování a vaše platba může být přiřazena k jinému variabilnímu symbolu.
  • Přesnou výši platby a konkrétní platební údaje naleznete v zápisovém systému sportů na adresehttp://zapis.cesa.vutbr.cz v části "Moje sporty"!  
  • Variabilní a specifický symbol jsou stejné: za čtyřčíslím 5021 následuje vaše osobní číslo VUT doplněné na šest znaků zleva (příklad: PerID = 12345, VS = 5021012345, SS = 5021012345)
  • Odhlášení a zrušení elektronicky zapsaných a převodem již zaplacených sportů včetně nedoplatků nebo přeplatků lze vyřídit pouze na ředitelství CESA Technická 2896/2, areál FSI, budova F2, na základě předložení studentského průkazu nejpozději do konce 4. týdne semestrální výuky.
  • Vrátit platbu hrazenou převodem z účtu lze pouze na stipendijní účet uvedený v IS a potvrzený na studijním oddělení příslušné fakulty. Vyřizuje paní Špinková na ředitelství CESA, Technická 2896/2, budova F2 na základě žádosti zaslané na email spinkova@cesa.vutbr.cz nejpozději do konce čtvrtého týdne od zahájení výuky.                      

 

POPLATKY za zimní semestr 2019/2020

ÚHRADA PŘEVODEM na bankovní účet: 117 224 243 /0300

Příspěvek studenta je za využití sportoviště a případné technické zajištění výuky. Poplatek je potřeba uhradit v termínech uvedených v Časové struktuře akademického roku CESA. Včas nezaplacené registrace sportů budou zrušeny a místa nabídnuta dalším zájemcům.

plavání                                               semestr / 1 zápis                     370,- Kč          

potápění                                             semestr / bazén                      630,- Kč 

vodní záchrana a VZS                         semestr / 1 zápis                    370,- Kč        

bruslení (led)                                     semestr / 1 zápis                    560,-

gymnastická průprava                        semestr / 1 zápis                     300,- Kč

lední hokej                                         semestr / 1 zápis                    560,- Kč          

plážový volejbal                                  semestr / 1 zápis                    450,-

šerm                                                   semestr / 1 zápis                 1 300,- Kč

veslování na vodě                               semestr / 1 zápis                    630,- Kč

 

 

ÚHRADA NA INFOSCHŮZCE (termín uveden v propozicích)

POPLATKY za dlouhodobé soutěže (podle pokynů - družstvo, jednotlivec):

Poplatky budou ještě upřesněny před zahájením akademického roku!

Univerzitní florbalová liga - 2.630,- Kč (studenti a zaměstnanci VUT); 3.300,- Kč (studenti mimo VUT) - poplatek byl na celý akademický rok

Univerzitní volejbalová liga 2.250,- Kč (studenti a zaměstnanci VUT); 3.000,- Kč (studenti mimo VUT) - poplatek byl na celý akademický rok

Univerzitní badmintonová liga - 450,- Kč (studenti VUT); 900,- Kč (ostatní) - poplatek je za letní semestr      

           

Brno 1.9.2019                                                                           RNDr. Hana Lepková

                                                                                             ředitelka CESA VUT v Brně