Rozvrh hodin

Sporty na VUT v Brně

Semestrální nabídku pohybových a sportovních aktivit pro studenty tvoří více než 70 sportovních specializací a forem v několika výkonnostních úrovních.

Katalogové listy jednotlivých sportů nabízejí charakteristiku sportu, kontakt na garanta, semestrální rozvrh hodin včetně hodin pro volnočasové pohybové aktivity (VČA), rozvrh na zkouškové období, nabídku výukových, výcvikových, pobytových a vzdělávacích kurzů, informace o sportovní reprezentaci a odkazy s dalšími informacemi.

Brno, 30.8.2018