Pokyny pro platby a poplatky VČA

Pokyny pro platby jsou závazné pro studenty VUT a příchozí veřejnost v lekcích označených VČA. 

Jednotlivé platby nebo prodej permanentek vyřizuje recepce sportoviště vždy před vstupem na sportoviště, pro organizace doporučujeme dlouhodobé objednávky a úhradu fakturou.

Studenti VUT mají zvýhodněnou cenu pouze pokud mají studentskou kartu s platnou validační známkou.

Student jiné vysoké školy v semestrální výuce: 

Zapojení studentů jiné VŠ do výukové skupiny je možné a vyřizuje ho pouze vyučující v konkrétní výukové jednotce na základě aktuálního počtu studentů v hodině a s ohledem na kapacitu sportoviště.

Student jiné VŠ cvičí:

 • na vlastní nebezpečí
 • za poplatek na celý semestr podle platného Ceníku tj.vystavení permanentky na 10+1 vstupů po předložení studentského průkazu
 • permanentka platí jen na konkrétní semestr, konkrétní hodinu zajišťuje stálé místo ve výukové jednotce a je nepřenosná
 • poplatek za dlouhodobé soutěže dle aktuálních propozic

Jednotlivé vstupy VČA

Platba podle platného Ceníku nájmů a tělovýchovných služeb vždy před cvičební jednotkou. 

Permanentky VČA

Prodej podle platného Ceníku nájmů a tělovýchovných služeb. Permanentky platí v rámci celého akademického roku do 31.8.!!!  Datum platnosti musí být uveden na permanentce.

Permanentky na 10, 20 nebo 30 vstupů mohou studenti využít i pro volná místa v semestrálním rozvrhu a u vybraných sportů pro on-line rezervace: Fitness-kondiční posilování, CF – cardiofitness (Indoorcycling, Indoor rowing-veslařské trenažéry, HEAT), kondiční atletickou přípravu v SA PPV, in-line bruslení, vybrané formy skupinových cvičení, aj

Druhy permanentek:

 • 10 vstupů 
 • 20 vstupů 
 • 30 vstupů 

Prodej permanentek celoročně:

 • Recepce sportovního areálu VUT v Brně (SA PPV) Technická 14, 612 00 Brno, tel.: 541 14 2286, mob.: 733 690 486
 • Recepce Fit Centra Machina (FCM) Kolejní 2, 612 00 Brno, tel.: 541 14 9580, mob.: 770 127 972
 • Recepce Boulder Centrum, Kolejní 2, 612 00 Brno, tel.: 541 13 9586
 • Recepce tělocvičny Purkyňova 95B, 612 00 Brno, tel.: 541 14 3790, mob.: 770 127 973

 

 

Brno, 30.8.2018                                   RNDr.Hana Lepková, ředitelka CESA VUT v Brně