Časový plán studia

ČASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

PRO STUDIJNÍ PROGRAM SPORTOVNÍ TECHNOLOGIE 

Zimní semestr

23. 9. 2019 – 20. 12. 2019                             výuka v zimním semestru, 13 týdnů, začíná sudým týdnem

23. 12. 2019 – 31. 1. 2020                             řádné zkouškové období za zimní semestr

3. 2. 2020 – 21. 2. 2020                                  kontrola studia studijním oddělením CESA

 

Letní semestr

3. 2. 2020 – 1. 5. 2020                                    výuka v letním semestru, 13 týdnů, začíná sudým týdnem

4. 5. 2020 – 12. 6. 2020                                  řádné zkouškové období za letní semestr

15. 6. 2020 – 10. 7. 2020                                kontrola studia studijním oddělením CESA

 

Žádosti o uznání předmětů je třeba doručit na studijní oddělení CESA nejpozději do 31. 8. 2019.

 

o   Lichý nebo sudý týden výuky v semestru je stanoven podle kalendáře

o   Student má povinnost nejpozději do 7 dnů po ukončení zkouškového období ověřit a potvrdit své studijní výsledky ve svém elektronickém výkazu o studiu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             RNDr. Hana Lepková

                                                                                                                                      ředitelka CESA VUT v Brně