Sportovní technologie

Studijní program Sportovní technologie (BSP ST) je tříletý bakalářský profesně zaměřený studijní program. Jeho garantem je Centrum sportovních aktivit (CESA) a na výuce se podílejí ještě pracoviště Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT).

Vše o BSP ST naleznete na https://www.vutbr.cz/studuj/cesa/obory/12127