Vyhlášky, směrnice, formuláře

Směrnice č. 8/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v bakalářském studijním programu Sportovní technologie na jehož uskutečňování se podílí CESA VUT

Směrnice č. 5/2019 Pravidla pro organizaci studia na CESA VUT v Brně

Přijímací řízení pro Sportovní technologie 2019_20