Vyhlášky, směrnice, formuláře

Informace pro studenty
 
Rozvrh pro zimní semestr prvního ročníku studijního programu Sportovní technologie. Místnosti výuky budou doplněny. Upozorňujeme studenty, že může dojít k dílčím změnám a omezení počtu studijních skupin v závislosti na počtu studentů.
Výuka bude probíhat v budovách CESA a FEKT. Více viz mapa.

Směrnice č. 8/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v bakalářském studijním programu Sportovní technologie na jehož uskutečňování se podílí CESA VUT

Směrnice č. 5/2019 Pravidla pro organizaci studia na CESA VUT v Brně

Přijímací řízení pro Sportovní technologie 2019_20

Vyhláška - uznávání předmětů

Žádost o uznání absovovaných předmětů - mimo VUT

Elektrotechnická kvalifikace - vyhláška (http://www.utee.feec.vutbr.cz/cs/vyuka/elektrotechnicka-kvalifikace/)