Projekty CESA

CESA je v rámci vědeckých, odborných a tvůrčích aktivit řešitelem řady Rozvojových projektů, Evropských strukturálních fondů a projektů v oblasti odborných služeb. Nad řadou z nich převzaly záštitu nebo jsou partnery statutární město Brno, Jihomoravský kraj a profesní sdružení, organizace nebo firmy.

Do realizačních týmů a odborných činností jsou vedle akademických pracovníků a zaměstnanců CESA zapojeni i studenti fakult a součástí.

 

PROJEKTY ROZVOJOVÉ

CESA VUT v Brně je od roku 2009 zapojena do řešení RP a IRP zaměřených na tato témata:

  • Podpora talentovaných studentů 
  • Spolupráce VUT se ZŠ, SŠ a VOŠ 
  • Mezinárodní spolupráce VUT v Brně   
  • Podpora mezinárodní mobility AP   
  • Podpora rozvoje na U3V     
  • Inovace předmětů     

 

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).


2017 - 2021 Moderní a otevřené studium techniky (MOST)

2017 - 2021 Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně (ERDF)

2018 - 2019 Podpora rozvoje studijního prostředí (ROSTU)   

 

OP VK

2010 – 2013 OP VK - inovace studijního oboru management v tělesné kultuře

2011 – 2014 OP VK – inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce

2012 – 2015 OP VK - InTeg - Integrační centrum podpory a poradenství na VUT v Brně

 

 

DALŠÍ PROJEKTOVÉ AKTIVITY - spolupráce s praxí

Kardiovize 2030                               řešitel doc.Korvas

Longitudinální studie ultra-vytrvalostních sportovců     řešitel Mgr. Chlíbková

Zdraví 2020         pracovní skupina RNDr. Lepková, doc. Korvas

 - výuka TV na VŠ, spolupráce ze zaměstnavateli