Strategický záměr

Základní dokument CESA včetně jeho historického vývoje.

 

Dlouhodobý záměr/Strategický plán:  

Dlouhodobý záměr CESA 2016 - 2020

Dlouhodobý záměr CESA 2011 - 2015 

 

Aktualizace DZ/SZ a jeho vyhodnocení:

plán 2018

2017vyhodnocení 2017

2016vyhodnocení DZ 2016

2015vyhodnocení DZ 2015

2014vyhodnocení DZ 2014

2013vyhodnocení DZ 2013

2012vyhodnocení DZ 2012

2011vyhodnocení DZ 2011