Výroční zpráva

Základní dokument CESA, který předkládá údaje a podstatné výsledky všech oblastí činnosti (pedagogické, vědecko-výzkumné, tvůrčí a celospolečenské aktivity) za daný kalendářní rok.

 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2010