Výroční zpráva

Základní dokument CESA, který předkládá údaje a podstatné výsledky všech oblastí činnosti (pedagogické, vědecko-výzkumné, tvůrčí a celospolečenské aktivity) za daný kalendářní rok.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2010