Veřejnost

Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně je vysokoškolské pracoviště s dlouholetou sportovní tradicí, vedle studentů se věnuje i široké veřejnosti a nabízí :

o   široké veřejnosti (studenti, dospělí) dětem, seniorům nebo sportovním klubům, firmám a organizacím sportovní vyžití a kvalitní tělovýchovné, sportovní a odborné služby;

o   rekreačním, vrcholovým i výkonnostním sportovcům moderní sportovní areály pro kondiční, tréninkovou i závodní činnost;

o   prostředí pro pravidelný individuální i kolektivní sport, pro jednorázové sportovní akce

o   lektorům a instruktorům vzdělání v kurzech a školeních s akreditací MŠMT;

o   týmy odborníků, jsou připraveny postarat se i o sportovce se specifickými potřebami.

 

Ve sportovní nabídce pro veřejnost zaujmou:

edukační programy pro zdraví – fyzioterapeutická poradna – masáže – měření a testování sportovců – osobní trenér -  poradenská a konzultační činnost – pronájmy - seniorské programy - sportovní pátky pro děti – sportovní příměstské tábory pro děti – sportovní projekty – vzdělávání lektorů a instruktorů

 

Kompletní nabídku aktivit a služeb pro veřejnost, kluby, firmy atd. najdete na novém webu www.sportpodpalacakem.cz