Celoživotní vzdělávání

Významné místo v nabídce CESA mají odborné aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, které je určeno nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. V nabídce jsou akreditované kurzy a školení  pro instruktory, odborné semináře, konference a workshopy pro laickou i odbornou veřejnost.

Pro firmy a organizace umíme připravit tematické vzdělávací akce v Brně i mimo Brno. Rozsah výuky se upravuje podle požadavků klienta. Vzdělávací akce z oblasti výchovy ke zdraví jsou zaměřené na psychomotoriku, psychologii sportu nebo teambuilding.

Specifické postavení v celoživotním vzdělávání má Pohybové studio pro seniory, které nabízí odborné vědomosti a praktické dovednosti pro seniorský věk. Tato aktivita je součástí programů Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně.