Senioři a sport

Pro aktivní stáří jsou na CESA připravené programy pro seniorskou populaci s cílem zlepšení kvality života seniorů:

Kontakt: seniori@cesa.vutbr.cz