Sportovní akce

CESA každoročně připravuje pro studenty a širokou veřejnost sportovní vyžití formou soutěží, jednorázových sportovních akcí a turnajů. Řada akcí má již dlouholetou tradici, jiné akce vznikají na přání a svoji historii si postupně vytvářejí.

Propozice jednotlivých akcí upřesňují termíny a místa konání, podmínky účasti včetně formy přihlášek a kontaktů na hlavní pořadatele, výši startovného, doporučenou výzbroj a výstroj aj. Pozvánky a upoutávky se objevují i v aktuální nabídce a v kalendáři na webu CESA.

V archivu sportovních akcí jsou uloženy výsledky a fotogalerie z předcházejících ročníků a z akcí, uspořádaných v minulých letech.