Volnočasové aktivity

...pro studenty, zaměstnance VUT a veřejnost.

Volnočasové pohybové aktivity dospělých jsou nabídkou volných kapacit sportovišť CESA VUT v Brně. Nabídku mohou využít studenti VUT nad rámec semestrální výuky (elektronický zápis), dále studenti jiných VŠ, zaměstnanci VUT a příchozí veřejnost.

Hodiny jsou v rozvrhové nabídce sportů označené jako VČA a v nabídce jsou: badminton, bouldering, fotbal/ malá kopaná, fyzioprogramy, HEAT program, indoorcycling, kondiční atletika, kondiční posilování, pěší turistika, plavání, tenis, TRX, veslařské trenažery, VČA mimo sportovní zařízení VUT, zimní a letní kurzy.

Pro rezervaci lze využít systém objednávek na 14 dnů dopředu on line nebo dlouhodobější objednávky jako pronájem sportovišť.

Jak se zaregistrovat do programu VČA?

Povinnosti účastníků programů volnočasových aktivit (VČA):

  • Ve VČA studenti i ostatní sportovní veřejnost sportují na vlastní nebezpečí.
  • Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení VUT (Provozní řád sportovišť VUT, PO a BOZP) a pokyny upravující sportovní činnosti na jednotlivých sportovištích zveřejněné na http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy.  
  • V případě nedodržení provozního řádu je osoba pověřená ředitelem CESA VUT, oprávněna zrušit tréninkovou jednotku a vykázat uživatele ze sportoviště bez náhrady.