Zájemci o studium

Bakalářský program Sportovní technologie

Sportovní technologie jsou prvním bakalářským akreditovaným studijním programem v ČR, propojujícím sport a moderní technologie. Na výuce nového bakalářského programu se podílí dva ústavy VUT v Brně: Centrum sportovních aktivit a Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

 

Oblast vzdělávání

Studijní program Sportovní technologie je zaměřen na vzdělávání v oblasti sportu, kinantropologie, kineziologie, pohybových aktivit i tělovýchovného lékařství s využitím technických znalostí z oblasti elektrotechniky. Studium je tvořeno odpovídajícím poměrem kinantropologie a elektrotechniky tak, aby se vědomosti vzájemně prolínaly a vytvořily základ pro schopnost je aplikačně využívat při vlastní praxi a tvůrčí činnosti v oblasti sportovních technologií.

Sportovní technologie jsou profesně zaměřeným studijním programem s důrazem na praxi. Praxe trvá 12 týdnů a realizuje se ve výrobních a servisních firmách, ve sportovních zařízeních, v laboratořích tělovýchovného lékařství, ve výzkumných a vzdělávacích institucích, ve sportovních klubech a v ambulancích sportovní medicíny.

 

Uplatnění absolventů

Absolventem studijního programu bude technicky zaměřený specialista pro práci se sportovními technologiemi.

 

  • Dokáže navrhnout a realizovat přístroje pro sportovní průmysl i laboratoře. Uplatní se při vývoji nových technologií a inovací z pohledu znalosti zátěže sportovců. Bude schopen orientovat se v problematice technického zajištění monitoringu, analýzy a zpracování dat.

  • Stane se expertem na zpracování výstupů a záznamů z pohybových aktivit a dokáže pomocí moderních sportovních technologií připravit podklady pro analýzu pohybu, kvalifikovaně monitorovat sportovní výkon a stavy vznikající v průběhu tréninkového procesu.

  • Uplatní se při tvorbě vzdělávacích programů pro odborníky z oblasti tělovýchovy a sportu a v technologických vědeckých centrech. 

  • Najde se u nás každý, kdo se chce realizovat jako návrhář sportovních technologií či expert na využití umělé inteligence ve sportu. 

  • Uděláme z vás specialisty pro práci se sportovními technologiemi. S bakalářským diplomem v kapse navrhnete přístroje, které pomáhají posouvat sportovní limity. Uplatníte se jako technici ve sportovních laboratořích, ústavech kinantropologie, kineziologie, ve sportovních oddílech, nebo při tréninku a pohybových aktivitách.