Zájemce o studium

VUT v Brně je moderní univerzitou, která nabízí kvalitní oborová studia i kvalitní prostředí pro studium. Studenti celé univerzity mají možnost sportovního vyžití na sportovištích ve vysokoškolských kampusech nebo jsou pro ně připraveny edukační programy zaměřené na zdraví a životní styl.

MODERNÍ SPORTOVNÍ AREÁLY A KVALITNÍ ODBORNÉ ZÁZEMÍ CESA vytváří jedinečné podmínky pro všechny, kteří mají zájem být wellness a žít fitness.

Virtuální prohlídka sportovních areálů

Na stránce věnované zájemcům o studium na VUT v Brně jsou jednak uvedeny základní informace o všech možnostech sportovního vyžití v době studia (fakultativní tělesná výchova a sport) a základní informace pro zájemce o studium v kurzech celoživotního vzdělávání v oblasti sportu nebo v Univerzitě třetího věku.

 

Fakultativní tělesná výchova a sport 

  • Pro všechny studenty VUT v Brně ve studiu bakalářském, magisterském i doktorském je připravena výuka formou volitelného předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT. Program nabízí pravidelnou semestrální výuku ve více jak 78 sportovních specializacích, letní a zimní kurzy, jednorázové sportovní akce a turnaje nebo dlouhodobé soutěže (univerzitní liga). V nabídce sportovních a pohybových aktivit je i sport pro studenty se zdravotním omezením.
  • Centrum sportovních aktivit nabízí také ve volném čase sportovní vyžití s programy vedenými odborníky. Bohatá je poradenská a konzultační činnost CESA nejen pro studenty. Spolupráce s praxí a zapojení do sportovních projektů rozšiřuje nabídku sportovních akcí.

Centrum celoživotního vzdělávání

  • Významné místo v nabídce CESA mají odborné aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání, které je určeno pro studenty i širokou veřejnost. V nabídce jsou akreditované kurzy a školení a na ně navazující semináře, konference a workshopy určené nejen pro instruktory, lektory a cvičitele.
  • Specifické postavení v celoživotním vzdělávání má Pohybové studio pro seniory, které nabízí odborné vědomosti a praktické dovednosti pro seniorský věk. Tato aktivita je součástí programů Univerzity třetího věku (U3V) na VUT v Brně.
Zájemce o studium