Přihláška

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky do 31. 3. 2019. Přijímací řízení proběhne v druhé polovině června 2019, nebo může být prominuto při splnění některé z podmínek uvedených níže v sekci Prominutí přijímacího řízení.

 

Regulérní přijímací řízení

Přijímací zkouška je písemná a je složena z testových příkladů z oblasti matematiky a fyziky, z nichž každý příklad je hodnocen samostatně a je označen maximálním počtem bodů, které uchazeč získá za jeho správné řešení. Maximální možný počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Přijímací zkouška trvá 75 minut. Minimální bodová hranice pro oblast matematika činí 12 bodů. Minimální bodová hranice pro oblast fyzika činí 12 bodů.

 

Prominutí přijímacího řízení

Přijímací zkouška je uchazeči prominuta, pokud:

 

  •          uchazeč dosáhl na střední škole průměru lepší než 1,7. Průměr se vypočte jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení za 1., 2. a 3. ročník a vysvědčení za první pololetí 4. ročníku.
  •          uchazeč absolvoval přípravný kurz z matematiky nebo fyziky organizovaný Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a dosáhl klasifikace 1 nebo 2. Do přípravných kurzů je možné se připojit i po jejich zahájení. Informujte se prosím u koordinátorů kurzů.
  •          uchazeč vykonal maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2
  •          uchazeč dosáhl vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo přírodovědných soutěžích
  •          se do přijímacího řízení přihlásilo méně uchazečů, než je nejvyšší možný počet

 

Podrobnější informace

Kapacita oboru je 50 studentů. Podmínky a proces přijímacího řízení je popsán na stránkách oboru.

Podobrnosti k procesu přijímacího řízení naleznete ve Směrnici.