Přihláška

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky do 31. 3. 2020. Přijímací řízení proběhne v termínu 1. - 5. 6. 2020, nebo může být prominuto při splnění některé z podmínek uvedených níže v sekci Prominutí přijímacího řízení.

 

Regulérní přijímací řízení

Přijímací zkouška je písemná a je složena z testových příkladů z oblasti matematiky a fyziky, z nichž každý příklad je hodnocen samostatně a je označen maximálním počtem bodů, které uchazeč získá za jeho správné řešení. Maximální možný počet bodů, které může uchazeč získat, je 100. Přijímací zkouška trvá 75 minut. Minimální bodová hranice pro oblast matematika činí 12 bodů. Minimální bodová hranice pro oblast fyzika činí 12 bodů.

 

Prominutí přijímacího řízení

Přijímací zkouška je studentovi prominuta, pokud:

  1.        vykonal maturitní zkoušku z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2,
  2.        vykonal maturitní zkoušku z fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2,
  3.        dosáhl na střední škole průměru lepšího nebo rovného 1,5; průměr se vypočte jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení za 1., 2. a 3. ročník a vysvědčení za první pololetí 4. ročníku,
  4.        dosáhl-li uchazeč vynikajících studijních výsledků například ve studentských technických nebo přírodovědných soutěžích,
  5.        přihlásilo-li se do přijímacího řízení méně uchazečů, než je nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů.

 

Podrobnější informace

Kapacita oboru je 50 studentů. Podmínky a proces přijímacího řízení je popsán na stránkách oboru.

Podobrnosti k procesu přijímacího řízení naleznete ve Směrnici.